Đề nghị xử lý cá nhân để thất thu ngân sách gần 2.500 tỉ đồng tại Sabeco

Sabeco bị truy thu thêm gần 2.500 tỉ đồng vì không phân chia hết lợi nhuận - Ảnh: Internet
Kiểm toán Nhà nước đề nghị Sabeco phải nộp thêm ngân sách gần 2.500 tỉ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị Bộ Công Thương xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đã gây thất thu ngân sách nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) mới đây đã có văn bản gửi Bộ Công Thương về kết luận báo cáo kiểm toán báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Trong đó, cơ quan này đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề chia cổ tức để nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trước khi thoái vốn tại Sabeco.

Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại thời điểm 31.12.2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỉ đồng. Sabeco đã phân phối tiếp gần 76 tỉ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào Quý 1/2017. Như vậy, lợi nhuận còn lại của các năm từ 2016 trở về trước là hơn 2.700 tỉ đồng. Căn cứ vào tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Sabeco vào thời điểm 31.12.2016 là 89,59%, KTNN đã kiến nghị nộp NSNN lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước là gần 2.500 tỉ đồng.

Với khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2016, Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco chưa có đề xuất và Bộ Công Thương chưa có chủ trương phân phối tiếp để chia cổ tức sau khi Bộ Công Thương quyết định chi trả cổ tức năm 2016 bằng 30% vốn điều lệ.

Theo đó, KTNN đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Bộ Công Thương trong việc không chia hết lợi nhuận của năm 2016 trở về trước. Bên cạnh đó, cơ quan kiểm toán cũng đề nghị kiểm điểm trách nhiệm về việc không đề xuất phương án phân phối tiếp lợi nhuận còn lại của năm 2016, vì làm ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN.

Ngoài ra, KTNN còn chỉ rõ vi phạm trong chi thưởng cho ban lãnh đạo Sabeco năm 2016 khi chi vượt mức Bộ Công Thương cho phép gần 13 tỉ đồng. Cụ thể, năm 2015, Sabeco không tách riêng quỹ khen thưởng giữa người lao động và người quản lý. Theo đó, việc chi tiền thưởng cho người quản lý của Sabeco bao gồm chủ tịch và thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng là hơn 15 tỉ đồng, tương đương với 20,3 tháng lương bình quân của quản lý.

Mức thưởng trên trái với quy định tại Nghị định 71/2013 của Chính phủ là 1,5 tháng lương thực hiện. Thậm chí mức chi thưởng này cũng cao hơn so với mức khen thưởng 3 tháng lương cho người quản lý năm 2016 mà Bộ Công Thương đã chấp thuận. Theo KTNN, Sabeco đã chi thưởng vượt mức tới gần 13 tỉ đồng.

Không chỉ đề nghị Bộ Công Thương, KTNN cũng có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức truy nộp ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận từ 2016 trở về trước. Đồng thời, có ý kiến với Bộ Công Thương, Sabeco về việc chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông nhà nước theo đúng tỉ lệ vốn điều lệ mà Nhà nước nắm giữ đến ngày 28.12.2017 là 89,59%.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.