Cho phép dùng đồng Nhân dân tệ thanh toán ở biên giới

Các thương nhân, cư dân biên giới Việt Nam, Trung Quốc có hoạt động thương mại qua biên giới sẽ được phép thanh toán cả bằng VNĐ hoặc CNY - Ảnh: Internet
Quyết định cho phép dùng đồng Nhân dân tệ thanh toán ở biên giới được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 12.10 tới.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 28.8 đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Thông tư số 19).

Theo đó, Thông tư này quy định thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt (không bao gồm tiền của nước có chung biên giới) của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối; Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt là tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư cũng quy định thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới của thương nhân; Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới; Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới; Các hoạt động ngoại hối khác như hoạt động ủy thác trong thanh toán bằng đồng CNY, xuất khẩu, nhập khẩu CNY tiền mặt và VNĐ tiền mặt, sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng CNY tại chi nhánh ngân hàng biên giới…

Đối tượng áp dụng là thương nhân, cư dân biên giới Việt Nam, thương nhân, cư dân biên giới Trung Quốc có hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam; Chi nhánh của ngân hàng được phép đặt tại vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc (được gọi là chi nhánh ngân hàng biên giới trong Thông tư); Tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan tại vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thanh toán trong thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Các phương thức thanh toán bao gồm qua ngân hàng (với các hình thức: Thanh toán bằng nhân dân tệ, VNĐ qua chi nhánh ngân hàng biên giới); tiền mặt; chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa...

Thông tư cũng quy định cụ thể hoạt động sử dụng tài khoản CNY, VNĐ của thương nhân, cư dân biên giới kinh doanh tại chợ biên giới; cư dân biên giới Việt Nam có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ với cư dân biên giới Trung Quốc nhằm tạo cơ sở pháp lý để thương nhân, cá nhân thực hiện.

Đồng thời, một số hoạt động ngoại hối khác cũng được quy định như hoạt động ủy thác thanh toán bằng đồng CNY, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu CNY tiền mặt và VNĐ tiền mặt; và quy định cụ thể trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới, ngân hàng được phép cũng như của cá nhân, thương nhân và tổ chức khác nhằm giám sát, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả đối với hoạt động quản lý ngoại hối trong thương mại biên giới Việt - Trung.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • nguyễn thanh dưReply

    30-8-2018 12:16:45

    khi nó đã được hợp thức hóa bằng việc trao đổi mua bán công khai tại biên giới thì có cách nào để kiểm soát những đồng tiền đó không xâm nhập vào sâu trong nội địa để trở thành phương tiện thanh toán ? những người đưa ra cái quyết định này hãy trả lời giúp tôi các vị kiểm soát những đồng tiền như nào sau khi nó được giao dịch hợp pháp trong nội địa hay nó sẽ chạy thẳng đến các khu du lịch, khi mua sắm... và được thanh toán trao đổi một cách công khai với các khách du lịch và với các thương gia trung quốc sang mua sắm nông sản ?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.