Bộ Tài chính sẽ khoán kinh phí xe công với lãnh đạo doanh nghiệp

Ảnh minh họa
Để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công với thủ trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 790/TB-BTC thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.

Nội dung thông báo nêu rõ, qua thời gian áp dụng Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 18.9.2016 (có hiệu lực từ ngày 1.10.2016) quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định.

Vì vậy, để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có chỉ đạo về tiếp việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đến các thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp như: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC), Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Viettlot), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)... khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với trường hợp các chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc đang được bố trí sử dụng xe, đề nghị các đơn vị chấn chỉnh, thực hiện đúng theo quy định. Các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31.12.2016.

Với các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu như: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Bộ yêu cầu ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc... phù hợp với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ. Việc này được Bộ yêu cầu hoàn thành trong tháng 12.2016.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của SCIC và VDB sắp tới được áp dụng cơ chế khoán kinh phí xe công thay vì được đưa đón như trước. Bên cạnh đó, lãnh đạo các doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31.12.2016.

Với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu như Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính đề nghị người đại diện phần vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị...) và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Việc này sẽ phải báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31.12.2016.

Còn đối với các Cục, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính thuộc Bộ, Bộ giao Cục Kế hoạch - Tài chính (đối với việc sắp xếp xe ô tô) và Vụ Tổ chức cán bộ (đối với việc sắp xếp lái xe) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Cục và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính khẩn trương xây dựng phương án, thực hiện điều chuyển xe ô tô và lái xe về quản lý tập trung tại Đoàn xe thuộc Văn phòng Bộ. Công việc này sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 12.2016.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ khác, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức và Báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31.12.2016.

Trước đó, tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngày 2.11 đã nêu rõ mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020 sẽ giảm khoảng 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang là đơn vị đầu tiên thực hiện việc khoán xe công với chức danh Thứ trưởng, Tổng cục trưởng và tương đương sẽ mở rộng việc khoán xe công với các đơn vị khác trực thuộc Bộ.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.