Bộ GTVT dự kiến cắt giảm 61% điều kiện kinh doanh

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) cho biết dự kiến tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa lần này là 352/570 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 61,75%.

Hiện Bộ GTVT có 28 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại 5 luật (luật Hàng không dân dụng Việt Nam, luật Giao thông đường bộ, bộ luật Hàng hải Việt Nam, luật Giao thông đường thủy nội địa, luật Đường sắt Việt Nam) và được quy định chi tiết tại 20 nghị định của Chính phủ với 570 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 1.1.2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trong đó giao các bộ, ngành cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh, các đơn vị trực thuộc Bộ đã tiến hành rà soát để cắt bỏ các điều kiện rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Việc cắt giảm này được thực hiện theo 2 mục tiêu:

Một là, cắt bỏ những điều kiện không phù hợp với quy định tại Điều 7 của luật Đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình gia nhập thị trường như các điều kiện về quy mô, vốn tối thiểu, các quy định can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Hai là, chuyển những điều kiện mang tính quản lý trong quá trình hoạt động về nội dung quản lý để giảm bớt điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, tránh các trường hợp phải đầu tư dàn trải ngay từ khi chưa đủ điều kiện được gia nhập thị trường (chưa đủ điều kiện đề được cấp giấy phép hoặc cho phép hoạt động).

Các lĩnh vực đều thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa theo mục tiêu trên cụ thể như sau:

Lĩnh vực đường thủy nội địa cắt giảm, đơn giản hóa 37/49 điều kiện cụ thể (75,51%%); lĩnh vực hàng không cắt giảm, đơn giản hóa 53/78 điều kiện cụ thể (67,95%); lĩnh vực đường bộ cắt giảm, đơn giản hóa 83/127 điều kiện cụ thể (66,35%); lĩnh vực đường sắt cắt giảm, đơn giản hóa 17/26 điều kiện cụ thể (65,38%); lĩnh vực hàng hải cắt giảm, đơn giản hóa 109/189 điều kiện cụ thể (57, 67%%); lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ cắt giảm, đơn giản hóa 38/70 điều kiện cụ thể (54,28%); lĩnh vực đa phương thức và vận tải hàng nguy hiểm cắt giảm, đơn giản hóa 15/31 điều kiện cụ thể (48,39%).

Tổng số điều kiện cắt giảm, đơn giản hóa 352/570 điều kiện, đạt tỷ lệ 61,75%. Trong đó, lĩnh vực đường thủy nội địa là lĩnh vực có tỷ lệ cao nhất (75,51%).

Đáng chú ý là tại lĩnh vực hàng hải, ngoài việc cắt giảm 57,67% điều kiện kinh doanh còn đề xuất bỏ 1 giấy chứng nhận (giấy chứng nhận kinh doanh vận tải biển); đề nghị đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 2 ngành nghề kinh doanh có điều kiện gồm ngành nghề nhập khẩu pháo hiệu hàng hải (thuộc ngành nghề kinh doanh các loại pháo) và thanh thải chướng ngại vật (thuộc ngành nghề bảo đảm hàng hải).

Cũng theo đại diện Vụ Pháp chế của Bộ, hiện các tiêu chí để xác định cụ thể cách tính số lượng điều kiện kinh doanh chưa được quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, do đó giữa các bộ hoặc trong nội bộ của Bộ còn có cách hiểu khác nhau về điều kiện đầu tư kinh doanh và các điều kiện của quy chuẩn kỹ thuật, nên còn có sự chênh lệch tương đối lớn về số lượng.

Thêm nữa, một số điều kiện đầu tư kinh doanh đang được quy định tại văn bản luật, vì vậy để cắt giảm các điều kiện này phải thực hiện việc sửa các luật có liên quan.

Theo quy định, các đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh này sẽ được lấy ý kiến Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ Tư pháp. Sau khi hội thảo và tổng hợp ý kiến sẽ trình Bộ trưởng GTVT ký quyết định và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT để người dân, doanh nghiệp biết, giám sát, đánh giá thực hiện.

Theo VGP


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.