Bộ GTVT công bố phương án cắt giảm 67,3% điều kiện kinh doanh

Bộ GTVT sẽ cắt giảm 384 điều kiện kinh doanh - Ảnh: minh họa
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384/570 điều kiện kinh doanh, tương đương 67,36% các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Quyết định nêu rõ, lĩnh vực hàng không được dẫn đầu với số danh mục cắt giảm, đơn giản lên tới 74,36%, kế đến là đường sắt với 73,08%; lĩnh vực đường bộ đứng thứ 3 với số điều kiện cắt giảm, đơn giản tương đương 68,5%, đường thủy là 67,34%, hàng hải 65,08%; lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ (61,43%); kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm (61,74%)…

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị thực thi ban hành kèm theo Quyết định, nhanh chóng triển khai việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT năm 2018 để kịp trình Chính phủ ban hành trước ngày 30.10.2018.

“Quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cần tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, lấy ý kiến của doanh nghiệp; bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa không làm phát sinh thêm các điều kiện gây khó khăn cho doanh nghiệp”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu tại Quyết định.

Bộ trưởng yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cục trưởng các cục có trách nhiệm bố trí đầy đủ các điều kiện để bảo đảm triển khai việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện, Bộ GTVT có 28 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại 5 Luật (Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Đường sắt Việt Nam) và được quy định chi tiết tại 20 nghị định của Chính phủ với 570 điều kiện đầu tư kinh doanh.

Việc cắt giảm này được thực hiện nhằm cắt bỏ những điều kiện không phù hợp với quy định tại Điều 7 của Luật Đầu tư, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình gia nhập thị trường như các điều kiện về quy mô, vốn tối thiểu, các quy định can thiệp sâu vào tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chuyển những điều kiện mang tính quản lý trong quá trình hoạt động về nội dung quản lý để giảm bớt điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, tránh các trường hợp phải đầu tư dàn trải ngay từ khi chưa đủ điều kiện được gia nhập thị trường (chưa đủ điều kiện đề được cấp giấy phép hoặc cho phép hoạt động).

Trước đó, theo dự tính của Bộ GTVT, lĩnh vực đường thủy nội địa cắt giảm, đơn giản hóa 37/49 điều kiện cụ thể (75,51%%); lĩnh vực hàng không cắt giảm, đơn giản hóa 53/78 điều kiện cụ thể (67,95%); lĩnh vực đường bộ cắt giảm, đơn giản hóa 83/127 điều kiện cụ thể (66,35%); lĩnh vực đường sắt cắt giảm, đơn giản hóa 17/26 điều kiện cụ thể (65,38%); lĩnh vực hàng hải cắt giảm, đơn giản hóa 109/189 điều kiện cụ thể (57, 67%%); lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ cắt giảm, đơn giản hóa 38/70 điều kiện cụ thể (54,28%); lĩnh vực đa phương thức và vận tải hàng nguy hiểm cắt giảm, đơn giản hóa 15/31 điều kiện cụ thể (48,39%).

Tổng số điều kiện cắt giảm, đơn giản hóa 352/570 điều kiện, đạt tỷ lệ 61,75%. Trong đó, lĩnh vực đường thủy nội địa là lĩnh vực có tỷ lệ cao nhất (75,51%).

Diệu Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.