14 dự án cấp nước và nước thải đô thị lộ hàng loạt vi phạm

Nhiều dự án cấp nước và nước thải đô thị lộ sai phạm - Ảnh: Nhadautu
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Báo cáo kiểm toán hoạt động dự án cấp nước và nước thải đô thị và kiến nghị xử lý tài chính lên tới 94 tỉ đồng đối với hàng loạt sai phạm tại các đơn vị.

Chậm tiến độ, nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đánh giá công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án còn nhiều thiếu sót. Trong quá trình thực hiện, tổng mức đầu tư các tiểu dự án còn phải điều chỉnh.

Nguyên nhân là chưa lường trước được các chi phí lãi vay, tỷ giá thay đổi; nguyên nhân điều chỉnh giảm là do điều chỉnh thiết kế một số hạng mục.

Cụ thể, lập thiếu chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và các chi phí cần thiết khác theo quy định (ở các tiểu dự án cấp thoát nước tại Đà Lạt, Uông Bí, Mỹ Phước, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Phú Quốc); chưa tính toán cụ thể chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (ở các tiểu dự án Mỹ Phước, Ninh Bình); tính chi phí ban quản lý dự án chưa phù hợp với quy định tại Thông tư 04/2010 của Bộ Xây dựng.

KTNN cho biết việc khảo sát còn chưa sát hiện trạng, địa chất địa hình dẫn đến thực tế phải điều chỉnh khá nhiều; tiên lượng dự toán thiếu (tiểu dự án Đà Lạt); lập dự toán chưa áp dụng định mức kèm theo Quyết định 1173/QD-BXD ngày 26.12.2012 phần lắp đặt của Bộ Xây dựng làm tăng giá trị dự toán, giá gói thầu được duyệt (tiểu dự án Uông Bí); lập dự toán gói thầu BSWW-07 sai mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên cả phần chi phí bồi hoàn dẫn đến làm tăng giá gói thầu lên 253 triệu đồng (tiểu dự án Bỉm Sơn).

Trong việc lựa chọn nhà thầu, KTNN cho rằng hồ sơ dự thầu chưa đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, nhà thầu trúng thầu chưa đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu về kinh nghiệm thi công, thực hiện và ký hợp đồng với hình thức hợp đồng trọn gói không đúng theo kế hoạch đấu thầu được duyệt là hợp đồng theo đơn giá và tỷ lệ phần trăm (gói thầu TKWW 03-tiểu dự án Tam Kỳ).

Một số dự án thành phần như tiểu dự án Ninh Bình chậm tiến độ gần 2 năm, gói thầu DLWW-04 thuộc tiểu dự án thoát nước Đà Lạt chậm gần 20 tháng so với hợp đồng gốc, chậm 6 tháng so với phụ lục hợp đồng.

Cơ quan này đánh giá công tác quản lý chất lượng công trình còn nhiều thiếu sót như nhật kí thi công công trình không đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công; không ghi cụ thể số lượng máy móc trên công trường; chưa lập phê duyệt đơn giá và bản vẽ hoàn công công tác lắp đặt ống 40/30 HDPE hạng mục cáp điện; thay đổi nhãn hiệu vật tư thiết bị…

Nhiều thiếu sót trong quản lý tài chính kế toán

Về việc chấp hành chế độ quản lý tài chính kế toán, KTNN cho biết đơn vị chưa thực hiện theo dõi riêng đối với lãi tiền gửi từ tài khoản cấp 2 mà hạch toán vào doanh thu tài chính của đơn vị là chưa phù hợp quy định của Thông tư 218/2013 của Bộ Tài chính.

Đơn vị hoàn thuế VAT, khấu trừ thuế VAT vào hoạt động sản xuất kinh doanh đối với phần thuế VAT do phần ngân sách cấp phát để thanh toán cho các nhà thầu là không đúng quy định với tổng số tiền không đúng là 18,8 tỉ đồng; theo dõi hạch toán thiếu trên tài khoản 241 - chi phí đầu tư xây dựng cơ bản chi phí gói thầu BSW với số tiền là 856 triệu đồng (tiểu dự án Mỹ Phước).

Ghi nhận lãi vay trong thời gian xây dựng chưa đúng quy định tại Đoạn 18, Chuẩn mực số 16 - chi phí đi vay tại quy định Quyết định 165/2002/QĐ-BTC dẫn đến phải giảm trừ chi phí lãi vay không đủ điều kiện vốn hóa là 44,4 tỉ đồng (tiểu dự án Mỹ Phước); tập hợp chi phí lãi vay không chính xác dẫn đến giảm trừ chi phí lãi vay 8,4 tỉ đồng (tiểu dự án Ninh Bình).

Việc thực hiện sử dụng nguồn vốn đến 31.12.2016 tại tiểu dự án Đà Lạt là chưa phù hợp cơ cấu được duyệt; chưa lập, phê duyệt kế hoạch vốn hàng năm đối với nguồn vốn vay lại và nguồn vốn đối ứng của đơn vị quy định tại Thông tư 218 của Bộ Tài chính.

Kiến nghị xử lý tài chính 94 tỉ đồng

KTNN kiến nghị xử lý về tài chính 94 tỉ đồng; trong đó xử lý về tài chính báo cáo quyết toán dự án 74,2 tỉ đồng (thu hồi nộp ngân sách nhà nước 42,7 triệu đồng; thu hồi về chủ đầu tư 1,4 tỉ đồng; giảm thanh toán 10,9 tỉ đồng; chưa đủ điều kiện thanh, quyết toán 8,8 tỉ đồng; xử lý khác 52,8 tỉ đồng); nộp trả quỹ hoàn thuế VAT 18,8 tỉ đồng…).

Đối với Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng, KTNN đề nghị công ty thực hiện lập, phê duyệt các hồ sơ pháp lý đối với giá trị chưa đủ điều kiện thanh, quyết toán; phối hợp với nhà thầu và tư vấn giám sát xác định rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan về việc chậm tiến độ gói thầu DLWW-04 để có biện pháp xử lý theo quy định của hợp đồng; đẩy nhanh tiến độ, mở rộng công tác đấu nối đưa các tiểu dự án thoát nước vào vận hành khai thác…

Đối với Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh, KTNN yêu cầu hoàn trả ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ninh 1 tỉ đồng; thực hiện lập, phê duyệt các hồ sơ pháp lý đối với giá trị chưa đủ điều kiện thanh, quyết toán; lập hồ sơ quyết toán hoàn thành công trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

KTNN yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang tổ chức kiểm tra, đàm phán với nhà thầu thi công điều chỉnh lại giá trị hợp đồng gói thầu PQWS-03 làm cơ sở để quyết toán hoàn thành với số tiền chưa đủ điều kiện quyết toán là 2,4 tỉ đồng.

Đối với Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, KTNN yêu cầu làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam để làm rõ các chênh lệch trong việc ghi nhận nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và là căn cứ để xác định chính xác nguồn vốn, chi phí lãi vay của dự án; Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định làm việc với Ngân hàng Phát triển Ninh Bình để làm rõ các chênh lệch trong việc ghi nhận nguồn vốn vay của WB và là căn cứ để xác định chính xác nguồn vốn, chi phí lãi vay của dự án.

Cùng với đó, KTNN yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các thiếu sót, hạn chế trên…

Tổng mức đầu tư là 232 triệu USD

Dự án cấp nước và nước thải đô thị gồm 2 hợp phần: hợp phần 1 đầu tư và thực thi dự án, hợp phần 2 hỗ trợ kỹ thuật.

Các dự án của hợp phần 1 do các UBND thành phố/thị xã (đối với tiểu dự án thoát nước) và công ty cấp nước (đối với tiểu dự án cấp nước) thực hiện. Tổng mức đầu tư là 232,38 triệu USD (vốn vay của WB là 1,97 triệu USD, vốn đối ứng là 35,38 triệu USD).

Hợp phần 2 được chia thành hợp phần 2A và 2B. Tổng mức đầu tư cho các dự án thành phần do Bộ Xây dựng thực hiện là 2,35 triệu USD (vốn vay của WB là 1,8 triệu USD, vốn đối ứng là 0,55 triệu USD); tổng mức đầu tư cho các dự án thành phố do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện là 1,46 triệu USD (vốn vay WB là 1,2 triệu USD, vốn đối ứng là 0,26 triệu USD).

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.