WB tiếp tục cho Việt Nam vay 150 triệu USD để nâng cao năng lực cạnh tranh

Vào ngày 13.5, Ban giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê chuẩn khoản vay trị giá 150 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chính sách phát triển Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh lần 3.

Cụ thể, khoản vay này sẽ hỗ trợ Việt Nam về một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khoá trong đó bao gồm cả các chính sách giải quyết nợ xấu, cải cách ngân hàng, quản lý nợ và quản lý kho bạc; tăng cường quản lý đầu tư công hướng tới nâng cao minh bạch và làm cho môi trường quản lý nhà nước lành mạnh hơn.

Thêm vào đó là tăng cường bộ máy hành chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh. Giảm gánh nặng hành chính, cải thiện chính sách thuế và mua sắm công, cải thiện thủ tục hành chính...

Ông Achim Fock, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho biết, khoản vay này của WB sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo cơ sở tăng trưởng thịnh vượng trong tương lai.

Theo WB, khoản vay này được tính bằng đồng đô la Mỹ dựa trên lãi suất LIBOR với một khoản chênh lệch cố định, thời hạn trả nợ 29,5 năm, 10 năm ân hạn.

WB đánh giá trong 5 năm qua, quá trình tái cơ cấu của Việt Nam đã liên tục đạt tiến triển trong nhiều lĩnh vực quan trọng như cải cách ngân hàng, quản lý doanh nghiệp nhà nước, và cải thiện môi trường kinh doanh. Những cải cách này cần được củng cố trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2016 để có thể phát huy tối đa tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.