Vietsovpetro giải trình việc chậm nộp 86 triệu USD thuế thu nhập doanh nghiệp

Cho rằng thông tin chậm nộp 86 triệu USD thuế thu nhập doanh nghiệp mà Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) phản ánh là không chính xác, Vietsovpetro vừa "lên tiếng" giải trình.
Theo đó, Vietsovpetro cho biết mọi hoạt động của doanh nghiệp này đều được quyết định trên nguyên tắc đồng thuận tại các kỳ họp hội đồng Vietsovpetro với 10 thành viên tham gia.
Vì vậy, liên quan đến việc xử lý số tiền dầu để lại chưa sử dụng hết và chênh lệch giá dầu năm 2014 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, theo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai phía tham gia cũng như Bộ Tài chính sẽ quyết định tại kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro (dự kiến diễn ra vào tháng 12.2015).
Do cuộc họp chưa tổ chức được nên Vietsovpetro chưa có cơ sở để nộp khoản thuế 86,71 triệu đô la Mỹ từ lợi nhuận kết dư vào ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Tổng cục Thuế.
Mặt khác, Vietsovpetro cho rằng tại kỳ họp Hội đồng lần thứ 44, Hội đồng Vietsovpetro đã quyết nghị "cho phép Vietsovpetro giữ lại số tiền kết dư Quỹ dự phòng tăng giá dầu và tiền dầu còn lại so với kế hoạch năm 2014 để bổ sung chi phí cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư lô 09-1 trong năm 2015 theo nguyên tắc hoàn trả sau khi được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép".
Vì vậy, Vietsovpetro khẳng định không chậm trễ trong việc thực hiện nộp thuế cho Nhà nước. Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính và phân chia lợi nhuận của Vietsovpetro phải được sự đồng thuận của hai chính phủ thông qua Hội đồng Vietsovpetro.
Bảo Hân

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.