Bộ Công Thương:

Mục tiêu giảm 305 đội quản lý thị trường đến năm 2020

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc thành lập một đơn vị trực thuộc là Tổng cục Quản lý thị trường. Theo đó, 681 đội quản lý thị trường cấp huyện sẽ được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng sáp nhập thành các đội liên huyện, bảo đảm mục tiêu giảm 305 đội.

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12.10.2018.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất.

Cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường được kế thừa và phát triển từ tổ chức quản lý thị trường hiện có, bảo đảm thực hiện thống nhất trong quan hệ chỉ đạo, điều hành xuyên suốt; giữ ổn định, không phát sinh tăng đầu mối, biên chế, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ máy Tổng cục ở Trung ương được tổ chức tinh gọn trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, gồm 6 đơn vị là Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách - Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Tổng cục Quản lý thị trường là tổng cục ngành dọc duy nhất hiện nay không tổ chức thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Tại địa phương, thành lập cục quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục, có đội quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc cục quản lý thị trường cấp tỉnh, thay cho mô hình chi cục trực thuộc Sở Công Thương hiện nay.

Cũng theo Quyết định 34 và Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt kèm theo, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương thực hiện sắp xếp các đơn vị trực thuộc Tổng cục ở địa phương theo lộ trình để bảo đảm ổn định tổ chức và hoạt động của quản lý thị trường địa phương, không để khoảng trống trong quá trình thực hiện chuyển giao, giảm thiểu xáo trộn về tổ chức, nhân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa, thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bộ Công Thương cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 34, đơn vị phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện kế hoạch chuyển giao nguyên trạng cơ quan quản lý thị trường ở địa phương; chi cục được tổ chức thành cục cấp tỉnh (63 cục) và giữ nguyên mô hình đội quản lý thị trường cấp huyện để bảo đảm ổn định hoạt động của cơ quan quản lý thị trường địa phương trong giai đoạn đầu thành lập Tổng cục. Việc chuyển giao sẽ thực hiện xong trước ngày 12.10 tới.

Bước sang năm 2019, Bộ Công Thương sẽ xây dựng Đề án Thành lập 19 cục quản lý thị trường liên tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 12.2019.

681 đội quản lý thị trường cấp huyện thuộc cục cấp tỉnh cũng sẽ được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng sáp nhập thành các đội liên huyện, bảo đảm mục tiêu giảm 305 đội (giảm 45%) đến năm 2020.

Tuyết Nhung


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • LieutienReply

    14-8-2018 04:52:25

    Bộ CA vừa tinh giảm tổng cục, nay bộ CT phình ra lại tổng cục mới?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.