Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập giảm 27% so với năm 2016

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới có xu hướng tăng - Ảnh: Internet
So với 2016, năm nay loại hình công ty cổ phần và loại hình công ty hợp danh đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu. Loại hình công ty TNHH MTV và loại hình công ty TNHH 2 thành viên chỉ tăng về số lượng và số vốn đăng ký. Riêng loại hình doanh nghiệp tư nhân là giảm cả về số lượng, số vốn và số lao động đăng ký.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước trong năm 2017 là 153.307 doanh nghiệp, trong đó có 126.859 doanh nghiệp mới thành lập và 26.448 doanh nghiệp tái hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm qua là hơn 3,1 triệu tỉ đồng bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1,2 triệu tỉ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp tăng vốn là hơn 1,8 triệu tỉ đồng với 35.276 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2017 đạt 10,2 tỉ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Số lượng doanh nghiệp mới thành lập và số vốn đăng ký có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011-2017. So sánh giữa năm 2017 và năm 2011, số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng 1,6 lần, số vốn đăng ký tăng 2,5 lần, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp tăng 1,5 lần.

Về loại hình doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016, trong năm 2017 số doanh nghiệp mới đăng ký tập trung chủ yếu ở loại hình công ty TNHH MTV với 73.118 doanh nghiệp, tăng 22,2%; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 29.389 doanh nghiệp, tăng 6,2%; loại hình công ty cổ phần có 21.197 doanh nghiệp, tăng 16,1%.

Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp tư nhân có 3.133 doanh nghiệp, giảm 27,1% và loại hình công ty hợp danh có lượng doanh nghiệp mới đăng ký thấp nhất là 22 doanh nghiệp, giảm 37,5%. Có thể thấy, loại hình công ty TNHH MTV đã góp phần gia tăng đáng kể số lượng doanh nghiệp trong năm qua.

Về số doanh nghiệp đăng ký, trong năm nay lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 45.411 doanh nghiệp, chiếm 35,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%; Khoa học, Công nghệ; Dịch vụ tư vấn, Thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác có 9.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%;...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước, nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 62,0%.

Về số vốn đăng ký, trong năm 2017 so với cùng kỳ năm trước thì ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 388.376 tỉ đồng, chiếm 30,0%; tiếp đến là bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 198.042 tỉ đồng, chiếm 15,3%; xây dựng có 190.823 tỉ đồng, chiếm 14,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 144.726 tỉ đồng, chiếm 11,2%...

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp trong năm vừa qua, một số ngành có tỷ trọng cao như kinh doanh bất động sản đạt 76,7 tỉ đồng/doanh nghiệp; sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 65,7 tỉ đồng/doanh nghiệp; nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 18,2 tỉ đồng/doanh nghiệp...

Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, trong năm 2017 số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trên cả nước là 21.684, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ hoạt động kinh doanh trở lại.

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế như bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có hơn 8.600 doanh nghiệp (chiếm 39,7%); xây dựng có 3.165 doanh nghiệp (chiếm 14,6%); công nghiệp chế biến, chế tạo có gần 2.790 doanh nghiệp (chiếm 12,8%); vận tải kho bãi có 1.257 doanh nghiệp (chiếm 5,8%)... Đáng chú ý, hầu hết các ngành đều có số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước trong năm nay là gần 38.870, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Còn số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm trên cả nước là 12.113 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với năm 2016.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.