Bộ Tài chính bỏ nhiều điều kiện trong lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính xoá bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thuế xuất nhập khẩu - Ảnh: Internet
Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu sẽ được Bộ Tài chính xoá bỏ.

Từ ngày 1.12 tới, Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, bao gồm:

Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12.3.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Bên cạnh đó là xóa bỏ Thông tư 118 hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện và Thông tư 10 về việc miễn thuế nhập khẩu đổi với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo, cũng được bãi bỏ lần này.

Bộ Tài chính mới đây đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 248 thủ tục hành chính và đơn giản hóa đối với 962 thủ tục hành chính. Đến cuối năm 2015, bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa còn lại 1.045 thủ tục hành chính.

Từ năm 2016 đến ngày 2.10.2018, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 888 thủ tục hành chính. Theo Bộ Tài chính, bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính còn lại là 987 thủ tục hành chính.

Hiện nay, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính đã xây dựng phương án và trình lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt cắt giảm trên 140 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính.

Tuyết Nhung


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.