Yêu cầu rà soát vật liệu xây dựng sử dụng trong công trình vốn nhà nước

Các vật liệu xây dựng sử dụng tại các công trình có vốn nhà nước phải được rà soát lại - Ảnh minh họa
UBND TP.HCM đã yêu cầu các chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn phối hợp với các nhà thầu rà soát vật liệu xây dựng sử dụng trong công trình.

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở chuyên ngành và UBND quận huyện yêu cầu các đơn vị trực thuộc là chủ đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải chủ trì, phối hợp với các nhà thầu có liên quan rà soát các vật liệu xây dựng sử dụng trong công trình.

Việc rà soát này nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và nâng cao việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Song song đó, UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng phải cung cấp các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng phải cung cấp các chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngoài ra, các sở chuyên ngành và UBND quận huyện phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ngay từ giai đoạn lập dự án, thiết kế cho đến triển khai thi công xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình; phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và sử dụng vật liệu trong công trình xây dựng theo quy định.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.