Tăng vốn điều lệ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 7.163.624.443.631 đồng.

Về nguồn vốn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sử dụng số tiền 20.661.219.296 đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tổng công ty để bổ sung vốn điều lệ nêu trên.

Đối với việc sử dụng phần lợi nhuận được chia theo tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty mẹ và lợi nhuận được chia theo tỷ lệ vốn Nhà nước của Công ty mẹ đầu tư tại các công ty con năm 2011 - 2012 để bổ sung vốn điều lệ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xử lý theo quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Trước đó, tại Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 16.1.2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.
An Nhiên

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.