Sông Đà đấu giá 219,7 triệu cổ phần, không bán cho nhà đầu tư chiến lược

Phương án cổ phần hóa mới không quy định số cổ phẩn bán cho nhà đầu tư chiến lược
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng quyết định và chịu trách nhiệm về việc xử lý giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà gồm: dự án hầm đường bộ qua đèo Ngang, dự án quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh, khoản chi phí tái cấu trúc và khoản đầu tư tài chính theo quy định pháp luật.

Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà như sau:

Cổ phần nhà nước 229.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ;

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18.7.2011 của Chính phủ 822.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ;

Cổ phần bán đấu giá công khai: 219.768.000 cổ phần, chiếm 48,82% vốn điều lệ.

Trước đó, cơ cấu phát hành lần đầu là 450 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 229,5 triệu cổ phần, tương ứng chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019. Đến năm 2020 bán tiếp phần vốn mà Nhà nước còn nắm giữ xuống dưới 50% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 822.000 cổ phần, chiếm 0,183% vốn điều lệ; 135 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; 84,768 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Được biết, việc cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà nằm trong chủ trương về việc sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, giai đoạn 2011-2016, nhiệm vụ đến năm 2020.

Vào đầu năm nay, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã có chỉ đạo, trong năm 2017 sẽ cổ phần hóa 4 tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng. Theo đó, ngoài Sông Đà còn có các tổng công ty khác như Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Công nghiệp Xi-măng Việt Nam.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • pham van longReply

    03-10-2017 01:04:16

    Nơi nầy là nơi ông Đinh La Thăng làm việc và lớn lên nhanh chóng , cùng một số cán bộ nửa.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.