Quảng Ngãi điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án Cá Voi Xanh

Bản đồ quy hoạch chi tiết khu công nghiệp phía Tây Dung Quất
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi mới đây đã có văn bản​ thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phía Tây Dung Quất để đầu tư xây dựng các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất.

​Cụ thể là việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đối với các phần diện tích đất du lịch sinh thái (khoảng 29,8 ha), đất hạ tầng kỹ thuật (khoảng 1,6 ha), đất dân cư (khoảng 4 ha), đất giao thông (khoảng 7,1 ha) và đất cây xanh (khoảng 11,6 ha) thành đất công nghiệp, để thực hiện dự án Trung tâm điện lực Dung Quất.

Để thực hiện dự án Cá Voi Xanh, tỉnh điều chỉnh mặt cắt tuyến đường số 3 (Chu Lai - Dung Quất) theo quy hoạch được duyệt, tổng chiều rộng mặt cắt ngang 63,5 m trong đó bao gồm 20 m (dải cây xanh, hạ tầng kỹ thuật) + 2x8 m (vỉa hè) + 2x11,25 m (lòng đường cơ giới) + 5m (dải phân cách).

Đề xuất điều chỉnh tổng chiều rộng mặt cắt ngang 63,5 m bao gồm 25 m (hành lang tuyến ống khí) + 2x5 m (vỉa hè) + 2x11,25 m (lòng đường cơ giới) + 4 m (dải phân cách) + 2 m (dải cây xanh).

Tỉnh cũng điều chỉnh mặt cắt tuyến đường vành đai Đông Bắc. Theo quy hoạch được duyệt, tổng chiều rộng mặt cắt ngang 70 m, trong đó bao gồm 23 m (dải cây xanh) + 2x8 m (vỉa hè) + 2x7,5 m (lòng đường cơ giới) + 3 m (dải phân cách) + 13 m (cây xanh).

Đề xuất điều chỉnh tổng chiều rộng mặt cắt ngang 70 m bao gồm 25 m (hành lang tuyến ống khí) + 2x6 m (vỉa hè) + 2x7,5 m (lòng đường cơ giới) + 3 m (dải phân cách) + 15 m (cây xanh).

Việc điều chỉnh mặt cắt các tuyến đường số 3 (Chu Lai - Dung Quất) và tuyến đường vành đai Đông Bắc nêu trên dẫn đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: từ đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật (khoảng 1,5 ha) và đất cây xanh (khoảng 5 ha) thành đất hành lang tuyến ống khí.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phía Tây Dung Quất; tổ chức công bố, công khai để các tổ chức, cá nhân biết, giám sát và thực hiện.

Lê Đình Dũng


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.