Phối hợp thu ngân sách nhà nước, nhiều ngân hàng bị “nhắc nhở“

Một số Chi nhánh Ngân hàng thương mại xảy ra tình trạng chứng từ nộp thuế chưa đầy đủ thông tin, chưa kiểm soát tiền vào nhưng đã xuất chứng từ nộp thuế, văn bản của Tổng cục Hải quan cho biết.
Qua kiểm tra, khảo sát tại các ngân hàng thương mại đang phối hợp thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan phát hiện một số hạn chế, trong đó nghiêm trọng nhất là việc một số chi nhánh ngân hàng chậm truyền thông tin nộp tiền đầy đủ, kịp thời vào Cổng thanh toán điện tử Hải quan ngay sau khi thu tiền của người nộp thuế, ảnh hưởng đến tốc độ thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.
Trước thực trạng này, Tổng cục Hải quan có văn bản nhắc nhở và đề nghị các ngân hàng thương mại đã chính thức phối hợp thu Ngân sách nhà nước truyền đầy đủ, kịp thời thông tin nộp tiền qua cổng thanh toán điện tử hải quan tại tất cả các chi nhánh, điểm thu, điểm giao dịch của ngân hàng ngay sau khi thu tiền, trích tiền của người nộp thuế.
Trường hợp hệ thống hai bên gặp sự cố, các ngân hàng thông báo ngay với phía hải quan để cơ quan hải quan xem xét thông quan hàng hóa bằng giấy nộp tiền do ngân hàng cung cấp.
Ngân hàng cấp thu Giấy nộp tiền vào NSNN sau khi đã thực hiện kiểm soát nội bộ chứng từ của người nộp thuế, thực hiện truyền dữ liệu tiền vào NSNN, truyền thông tin chứng từ nộp tiền qua cổng thanh toán điện tử hải quan, đảm bảo đầy đủ thông tin trên giấy nộp tiền, cấp số, ký hiệu chứng từ, ký tên, đóng dấu của ngân hàng đã kiểm soát.
Vinh Nguyễn

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.