Hà Nội vay hơn 2.300 tỉ đồng vận hành đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Hà Nội quyết định vay hơn 2.300 tỉ đồng vận hành đường sắt Cát Linh-Hà Đông - Ảnh: Internet
Thành phố Hà Nội đã quyết định vay lại khoảng 98,35 triệu USD (tương đương khoảng 2.306 tỉ đồng) để vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Ngày 8.7, UBND TP.Hà Nội đã trình HĐND TP phương án vay lại Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông. Theo phương án đề xuất, Hà Nội dự kiến vay khoảng 98,35 triệu USD (tương đương 2.306 tỉ đồng) từ nguồn vốn của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, bao gồm 3 gói vay 41,331 triệu USD; 9,925 triệu USD và 47,092 triệu USD.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TP.Hà Nội), việc TP.Hà Nội thực hiện vay lại phần vốn vay nước ngoài của dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được Chính phủ chỉ đạo và được xác định trong phương án tài chính của dự án. Phương án vay lại này được HĐND TP.Hà Nội quyết nghị là căn cứ để cân đối nguồn lực và kế hoạch trả nợ của TP.Hà Nội theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Theo đó, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách cho biết: "Khoản vay lại không làm vượt hạn mức dư nợ hàng năm của thành phố và không tính vào bội chi ngân sách địa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với chủ trương thực hiện vay lại vốn vay nước ngoài theo chỉ đạo của Chính phủ như UBND thành phố trình".

Giải trình thêm về phương án vay lại vốn từ dự án tuyến đường sắt đô thi Cát Linh - Hà Đông, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, thời điểm TP.Hà Nội nhận nợ là khi Bộ GTVT bàn giao dự án cho Hà Nội và dự án chính thức đi vào hoạt động để khai thác.

Về nguồn kinh phí thanh toán cho các khoản nợ này, trong dự trù dự toán kinh phí năm 2019, Hà Nội đã chủ động dự toán và có cân đối kinh phí để bảo đảm trả nợ theo tiến độ yêu cầu hiệp định ký kết với các nhà tài trợ.

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội về phương án vay lại dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, phương án vay lại này có lãi suất là 4%/năm tính trên số dư nợ vay lại.

Về thời hạn cho vay lại, từ khi hợp đồng cho vay lại có hiệu lực đến ngày trả nợ gốc cuối cùng (21.7.2025) theo quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài. Riêng gói vay 47,092 triệu USD (một trong 3 gói vay lại), ngày trả nợ gốc cuối cùng là ngày 21.9.2032.

Trường hợp không trả nợ đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào bao gồm gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan khác, bên vay lại phải trả lãi phạt chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay lại, áp dụng cho số ngày quá hạn. Lãi và lãi phạt chậm trả được tính trên cơ sở số ngày thực tế áp dụng với một năm có 360 ngày.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông được phê duyệt từ năm 2008 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 8.700 tỉ đồng, nhưng đến nay đã đội vốn lên trên 18.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn vay Trung Quốc trên 13.800 tỉ đồng, vốn đối ứng của Việt Nam hơn 4.000 tỉ đồng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.