Các bộ ngành sai phạm thế nào trong vụ MobiFone - AVG?

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật liên quan đến vụ MobiFone - AVG - Ảnh: Internet
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về trách nhiệm liên quan trong dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Bộ KH-ĐT làm sai Luật Đầu tư

Theo Thanh tra Chính Phủ, Bộ KH-ĐT có vai trò, nhiệm vụ chủ trì thẩm định, lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nhưng đã không hướng dẫn Bộ TT-TT và MobiFone thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Bộ KH-ĐT đã căn cứ vào đề nghị của Văn phòng Chính phủ (tại Văn bản số 2422/VPCP-ĐMDN ngày 12.11.2015 về tham gia ý kiến dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone) có Văn bản số 721/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24.11.2015 gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, là không đúng quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Đáng chú ý, sau khi MobiFone đã ký hợp đồng chuyển nhượng 95% cổ phần AVG, đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, ngày 22.1.2016 Bộ KH-ĐT có Văn bản số 27/BKHĐT-PTDN nêu rõ ảnh hưởng trực tiếp với nhiều nguy cơ, rủi ro từ việc mua 95% cổ phần AVG trong khi MobiFone đang cổ phần hóa.

Nội dung là: “Ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình cổ phần hóa, giảm giá trị cổ phiếu Mobifone khi phát hành, trực tiếp làm giảm nguồn thu của Nhà nước…, Bộ TT-TT không có năng lực để thẩm định giá mua và chưa chắc chắn về hiệu quả đầu tư mua cổ phần AVG”… và đã “đề nghị dừng thực hiện dự án”.

Các ý kiến của Bộ KH-ĐT tại 2 văn bản trên là thiếu nhất quán; nội dung tại Văn bản số 27/BKHĐT-PTDN không được đưa ra kịp thời khi có Văn bản số 721/BKHĐT-KCHTĐT ngày 24.11.2015 gửi Thủ tướng Chính phủ tham gia ý kiến về dự án đầu tư. Trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Bộ KH-ĐT.

Bộ Tài chính không phân tích đầy đủ tác động của việc đầu tư

Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện cổ phần hóa MobiFone đã không kịp thời đưa ra những phân tích, đánh giá, đề xuất đầy đủ, toàn diện về những tác động trực tiếp từ việc MobiFone bỏ số vốn rất lớn để đầu tư Dự án (8.889,815 tỉ đồng, chiếm gần 60% vốn điều lệ của MobiFone) ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình cổ phần hóa, trong đó có việc hiện thực hóa số thu của Nhà nước khi bán cổ phần MobiFone.

Mặt khác, Bộ Tài chính đã nhận thấy vấn đề trọng yếu của việc đầu tư Dự án, nhất là hiệu quả đầu tư và sự ảnh hưởng của việc đầu tư Dự án làm giảm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của MobiFone ngay trong giai đoạn 2015-2017 và đã đề nghị Bộ TT-TT chỉ đạo MobiFone tiếp tục rà soát dự án đầu tư để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn thống nhất với đề xuất của Bộ TT-TT về chủ trương đầu tư dự án… đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, MobiFone đang tiến hành cổ phần hóa. Trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Bộ Tài chính.

Dự án chưa thẩm định, Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng chấp thuận

Đối với Văn phòng Chính phủ, theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, việc tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư là nhiệm vụ của Bộ KH-ĐT.

Mặc dù Dự án chưa được thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư; Văn phòng Chính phủ chưa có đầy đủ hồ sơ dự án nhưng đã gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính; tổng hợp, phân tích, đưa ra ý kiến thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của AVG để phát triển dịch vụ truyền hình.

Mặt khác, tại Văn bản số 209/BTT-QLDN ngày 28.10.2015, Bộ TT-TT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ “xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng công ty Viễn thông MobiFone” nhưng Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ và ban hành Văn bản số 2678/VPCP-ĐMDN ngày 14.12.2015 với nội dung: “Chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ TT-TT thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật” là không đúng nội dung mà Bộ TT-TT đã đề nghị.

Trên thực tế, Dự án chưa được thẩm định, trình và chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Văn phòng Chính phủ.

Ý kiến của Bộ Công an không đúng thẩm quyền

Đối với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ cho biết, qua các văn bản của Bộ Công an tham gia ý kiến với Bộ TT-TT cho thấy, việc Bộ Công an có Văn bản số 4352/BCA-A81 ngày 8.12.2014, đề nghị Bộ TT-TT hướng dẫn Công ty AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài, mà chỉ nên bán cổ phần cho các đối tác trong nước, doanh nghiệp nhà nước là tốt nhất.

Mặt khác, việc MobiFone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước nhưng trên cơ sở đề nghị của Bộ TT-TT (Văn bản số 44/BTTT-QLDN ngày 05/3/2015), Bộ Công an có Văn bản số 418/BCA-TCAN ngày 9.3.2015, thống nhất với Bộ TT-TT về việc đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ TT-TT với mức độ “MẬT”, thực hiện bảo mật vụ việc mua bán, không giới hạn về thời gian bảo mật thông tin, là chưa phù hợp.

Bộ Công an không có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính nhưng có Văn bản số 2889/BCA-A61 ngày 21.12.2015 gửi Bộ TT-TT, trong đó có nội dung: Bộ Công an đánh giá quá trình, quy trình thực hiện Dự án do Bộ TT-TT chỉ đạo là thận trọng, chặt chẽ, tuân thủ các quy định pháp luật; có điều kiện và cơ sở để giải quyết các vấn đề về an ninh như Bộ Công an đã nêu. Phương án MobiFone đầu tư 8.898,3 tỉ đồng mua 95% cổ phần của AVG như trong Công văn số 235/BTTTT-QLDN ngày 18.12.2015 của Bộ TT-TT đã thấp hơn so với định giá của các đơn vị định giá…

Thanh tra Chính phủ khẳng định các ý kiến nêu trên của Bộ Công an là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định.

Đề nghị kỷ luật nhiều nguyên lãnh đạo các bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trọng Dũng - Phó trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trần Văn Hiếu - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Bùi Quang Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận2

  • Trần TiếnReply

    29-11-2018 08:53:02

    Về đảng thì đã kỹ luật, vậy, về pháp luật thì sao? Ở nước ngoài là tù mọt gông!

  • Cam YenReply

    17-11-2018 01:29:00

    Không biết trách nhiệm của người đứng đầu là thế nào?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.