Bộ Tài chính muốn công khai ngân sách bằng 'tài liệu bỏ túi' cho công dân

'Tài liệu bỏ túi' về NSNN sẽ được cung cấp cho công dân - Ảnh: Internet
Bộ Tài chính cho rằng, báo cáo ngân sách nhà nước (NSNN) cho công dân thông qua 'tài liệu bỏ túi' sẽ giúp cho cả những người vốn nắm ít kiến thức về tài chính - ngân sách cũng có thể tiếp cận và nắm bắt các thông tin cơ bản về NSNN.

Bộ Tài chính cho biết trong quá trình xây dựng báo cáo dự toán NSNN năm 2019, Bộ đã tham khảo kinh nghiệm tốt của quốc tế, tổ chức hội thảo xin ý kiến các nhà khoa học, đại diện các nhóm công dân… nhằm cung cấp cho công dân những thông tin cơ bản, đơn giản và dễ hiểu nhất.

Do đó, dù chỉ được gói gọn trong vài trang nhưng Bộ này cho rằng báo cáo đã khái quát được những thông tin cơ bản như: mục tiêu nhiệm vụ NSNN hằng năm; các chỉ tiêu kinh tế cơ bản để làm căn cứ xây dựng dự toán NSNN; dự toán thu, chi, bộ chi NSNN; cơ cấu các khoản nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ NSNN.

"Báo cáo ngân sách dành cho công dân hướng tới mục tiêu để mọi tầng lớp nhân dân dần quan tâm tìm hiểu về NSNN, từ đó có thể đóng góp tiếng nói của mình đối với vấn đề ngân sách đến Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp thông qua các đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân; góp phần giảm thiểu những tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng NSNN", Bộ Tài chính nêu.

Bộ này còn nói việc công khai, minh bạch NSNN dưới nhiều hình thức khác nhau đã được chú ý và thực hiện trong nhiều năm, tuy nhiên chỉ có một bộ phận công dân quan tâm đến công tác NSNN, do các báo cáo NSNN chứa đựng những thông tin chuyên môn sâu, đòi hỏi người đọc phải có kiến thức về tài chính - ngân sách.

Bên cạnh đó, công dân chưa ý thức được việc NSNN chính là tiền thuế do chính mình đóng góp, cần phải giám sát việc quản lý, sử dụng số tiền này. Do vậy, việc công khai NSNN trong thời gian qua vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống. Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và phát hành báo cáo ngân sách riêng dành cho công dân dưới dạng "tài liệu bỏ túi" với các thông tin ngắn gọn, đơn giản nhằm giúp việc công khai ngân sách ngày càng thân thiện, dễ hiểu hơn.

Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến lo ngại liệu báo cáo có quá sơ sài, ít có tác dụng trong việc giúp công dân hiểu rõ được điều gì đang thực sự xảy ra với ngân sách và tương lai ngân sách sẽ đi về đâu?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính lý giải do mục tiêu của báo cáo là giúp cho tất cả công dân, ngay cả những người nắm ít kiến thức về tài chính - ngân sách, đều có thể tiếp cận và nắm bắt các thông tin cơ bản về NSNN cho nên việc ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận được cơ quan soạn thảo ưu tiên.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.