Năm 2019, Quảng Ninh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc phát biểu kết luận hội nghị.
Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 29.11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 đã thảo luận và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019; cho ý kiến về nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh khoá XIII; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018; kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019. Cùng với đó, hội nghị cũng đã cho ý kiến về chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra tỉnh Quảng Ninh năm 2018 cùng nhiều nội dung khác...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã dành thời gian thoả đáng một ngày để thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ; một ngày để cho ý kiến về các nội dung còn lại, trong đó có công tác tổ chức cán bộ và kỷ luật của Đảng. Nhìn chung, các ý kiến đã đi sâu vào phân tích, bổ sung, làm rõ về đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp mới, tâm huyết và thiết thực.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ninh tham gia ý kiến tại hội nghị

Ông Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, năm 2018, Quảng Ninh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 09 đặt ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Quảng Ninh đối với Trung ương, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành bạn và đối với nhân dân, du khách mỗi lần đến Quảng Ninh. Những kết quả này đã góp phần tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo niềm cảm hứng mới đối với du khách và những người có ý định đến Quảng Ninh sinh sống, lập nghiệp.

Ông Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, có được kết quả đó, trước hết là tỉnh được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương đã tin tưởng, đặt niềm tin vào vị trí, vai trò của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển cả vùng và cả nước. Điều này được thể hiện trong các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong các buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó là sự quan tâm, phối hợp, tháo gỡ khó khăn của các bộ, ban, ngành Trung ương dành cho tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, thống nhất của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các địa phương trong tỉnh và sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, bài học kinh nghiệm lớn nhất đó là sự quyết tâm chính trị, đoàn kết một lòng với quan điểm việc gì có hiệu quả, có lợi cho dân, cho nước thì quyết tâm làm và làm tới cùng, làm đồng bộ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tỉnh. Đó là hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa bám sát, đôn đốc. Trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu chưa chỉ đạo, triển khai cụ thể, còn chung chung và thiếu chủ động. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên… có nơi, có mặt còn yếu. Tình trạng lợi dụng dự án phát triển kinh tế để khai thác tài nguyên khoáng sản vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận. Các thủ tục hành chính ngày càng quy định chặt chẽ, tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, tham mưu còn ỷ lại, chưa có sáng tạo theo hướng vừa đảm bảo các quy định của pháp luật, vừa tạo thuận lợi đẩy nhanh thời gian giải quyết thủ tục. Nhiều dự án mất quá nhiều thời gian để thực hiện các bước lập, lựa chọn địa điểm, phê duyệt chủ trương, quy hoạch và chấp thuận đầu tư...

Từ thực tế đó, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, năm 2019 cả hệ thống chính trị của tỉnh cần phải vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ với các giải pháp hiệu quả hơn nữa. Bởi đây là năm quyết định cho việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Sân bay quốc tế Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên trong cả nước, có công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hoá/năm. Ảnh: Đỗ Phương

Theo đó, về cơ bản, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất với các ý kiến các đại biểu đã tham gia và thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2019 là: "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ" để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Chỉ đạo đối với công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu ngoài thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức, bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu, cần nhanh chóng rà soát, bổ sung quy hoạch cho nhiệm kỳ này và xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ sau. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. "Trung ương đã có chỉ đạo quyết liệt đối với nội dung này, tỉnh cần nghiêm túc triển khai nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng" - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Cùng với các nội dung trên, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tiếp tục triển khai Nghị quyết 18, 19 gắn liền với Chương trình hành động số 21. Trong đó phải nâng lên tầm mới, chú trọng chiều sâu và chất lượng, đặc biệt là thống nhất, quản lý biên chế của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh việc tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, cần tiếp tục có quản lý chung, thống nhất theo hướng khoán, giao tổng biên chế theo địa phương để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, địa phương có thể chủ động điều chuyển biên chế giữa các khối, các cấp, mà không phát sinh vượt tổng biên chế được giao. Đồng thời tiếp tục ổn định hoạt động của các cơ quan hợp nhất, cơ quan Khối, đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai hợp nhất 3 văn phòng khi có hướng dẫn của Văn phòng Quốc hội; thành lập, đưa vào hoạt động Trung tâm truyền thông Quảng Ninh đã được Ban Bí thư cho chủ trương...

Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện Thông báo 371 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, phải tích cực bám sát; đối với các nội dung có thể xử lý theo thẩm quyền của tỉnh không được để chậm trễ...

Đặc biệt, cần tiếp tục chủ động triển khai đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư và nguồn nhân lực để phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, không phụ thuộc, chờ đợi vào cơ chế, chính sách liên quan đến việc xây dựng Luật và thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: “Hiện nay, Quảng Ninh đã có đầy đủ hạ tầng hiện đại, môi trường đầu tư tốt, nhiều nhà đầu tư đến với Quảng Ninh. Chào đón đầu tư nhưng phải lựa chọn các lĩnh vực đầu tư, vị trí đầu tư thật sự hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư sử dụng đất ít, lượng lao động ít nhưng là lao động chất lượng cao, có đóng góp ngân sách lớn và tạo ra sản phẩm giá trị cho phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát việc quản lý đất đai để lựa chọn các nhà đầu tư, nâng cao giá trị đất đai một cách hiệu quả và lan tỏa sự phát triển đến các lĩnh vực khác...”.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV - lần thứ 30

Đối với việc thực hiện chủ đề công tác năm về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ", đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần cụ thể hóa ngay bằng kế hoạch cụ thể. Trong đó tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của tỉnh về phát triển dịch vụ và sớm xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế dịch vụ cảng biển nhằm khai thác lợi thế của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa XII).

Liên quan đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý cần có sự thay đổi căn bản, rút ngắn thời gian, kể cả đầu tư công và đầu tư xã hội, không để tình trạng hướng dẫn chuẩn bị dự án đầu tư không đồng bộ; việc chấp thuận vị trí, chủ trương đầu tư, lập nhiệm vụ quy hoạch… kéo dài. Song song với đó, tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa hình thức đầu tư đối tác công tư PPP; siết chặt kỷ luật ngân sách ở các cấp, ngành, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên tiếp tục dành tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư cho những công trình động lực có tính lan toả lợi ích cho cả tỉnh. Trước mắt, tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo để khởi công đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và đẩy nhanh dự án Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục.

Cùng với các nội dung trên, Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; chủ động bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế...

"Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi tinh thần quyết liệt, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và nêu gương của từng đồng chí Tỉnh ủy viên, đồng chí thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để phấn đấu hoàn thành Nghị quyết năm 2019" - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

PV


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.