Lợi nhuận giảm, cán bộ Nhà máy In tiền Quốc gia vẫn thu về 34,2 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo tài chính năm 2015 của Nhà máy In tiền Quốc gia, tổng cộng các khoản thu nhập của cán bộ bao gồm: lương, trợ cấp…đạt bình quân 34,2 triệu đồng/người/tháng.

Nhà máy In tiền Quốc gia (NBPP) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2015. Theo đó, trong năm 2015, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của NBPP đạt 1.430 tỉ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 27 tỉ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của nhà máy đạt 30 tỉ đồng, giảm khoảng 8% so với năm 2014. Lãi sau thuế chỉ đạt 23,5 tỉ đồng, giảm nhẹ 2 tỉ đồng.

Trong khi đó, trong năm 2014, NBPP đạt 1.502 tỉ doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính, 22 tỉ doanh thu tài chính và lãi trước thuế 32,8 tỉ đồng.

Theo NBPP, doanh thu và lợi nhuận của nhà máy giảm dẫn tới thu nhập bình quân của nhân viên tại nhà máy cũng giảm. Cụ thể, năm 2015, tổng số tiền mà NBPP chi trả cho người lao động là gần 117,4 tỉ đồng, tăng gần 1,2 tỉ đồng so với năm 2014. Tuy nhiên, do số lao động tăng lên 617 người, thu nhập bình quân mỗi tháng đạt khoảng 15,8 triệu đồng/người/tháng, giảm khoảng một triệu đồng so với năm 2014.

Đối với cán bộ quản lý, lương bình quân đạt 27,4 triệu đồng/người/tháng trong năm 2014 và 27,6 triệu đồng/người/tháng năm 2015. Thu nhập bình quân đạt 50,3 triệu đồng/người/tháng cho năm 2014 và 34,2 triệu đồng/người/tháng cho năm 2015.

Năm 2016, NBPP đặt mục tiêu đạt hơn 1.958 tỉ đồng doanh thu với lợi nhuận dự kiến đạt gần 38 tỉ đồng.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.