Thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp với vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng

Với số vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng, việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước.

Ngày 22.4 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với số vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng.

Mục đích của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Quỹ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ năm 2016, Quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay đối tượng hỗ trợ của Quỹ với mức lãi suất ưu đãi là 5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7% đối với khoản vay trung và dài hạn.

Với số vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng, việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển nền kinh tế đất nước.

Theo ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo động lực cho kinh tế tư nhân phát huy tối đa tiềm năng.

“Đây cũng là hành động thiết thực để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động hiện nay”, ông Đông nhấn mạnh.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là Tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30.6.2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trí Lâm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.