Doanh thu tăng mạnh, 'ông lớn' xăng dầu báo lãi giảm

Ảnh minh họa
Mặc dù doanh thu tăng mạnh 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận của Petrolimex lại thấp hơn do "gánh nặng" các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng... tăng đồng loạt.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý 1/2017. Theo đó, trong quý 1, tổng doanh thu hợp nhất của Petrolimex là 35.810 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu tăng kéo theo các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, lợi nhuận khác chưa bằng 7% cùng kỳ khiến lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ở mức 1.350 tỉ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn cũng chỉ ở mức 1.106 tỉ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Petrolimex cũng không còn khoản thu nhập bất thường 220 tỉ trong phát sinh trong quý 1/2016 nên tổng lợi nhuận có phần giảm nhẹ.

Tính đến ngày 31.3.2017, hàng tồn kho xăng dầu của tập đoàn cũng chiếm tới gần 20% tổng tài sản, đạt 11.600 tỉ đồng (tăng hơn 3.000 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước). Lượng tài sản dở dang dài hạn đạt hơn 683 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 1 này, số nợ phải trả của tập đoàn cũng tăng hơn 3.000 tỉ đồng, hiện đang ở mức 34.435 tỉ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 31.251 tỉ đồng, nợ dài hạn là hơn 3.000 tỉ đồng.

Hiện nay, Petrolimex đang phải tăng cường đi vay và giảm các khoản nợ gốc trả ngân hàng. Theo đó, tính đến cuối tháng 3.2017, dư nợ vay ngân hàng của Petrolimex, chủ yếu là vay ngắn hạn tăng thêm hơn 3.000 tỉ đồng chỉ trong vòng 3 tháng

Trong khi đó, theo số liệu tại bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31.3.2017, Petrolimex đang có 2.637 tỉ đồng tiền gửi ngắn hạn và 114 tỉ đồng tiền gửi dài hạn.

Trước đó, trao đổi với báo giới, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Petrolimex cho biết do quý 1 có Tết dài và tình hình kinh tế chưa thực sự hồi phục nên sản lượng kinh doanh nội địa của tập đoàn chỉ đạt 23% so với kế hoạch năm. Quý 1 cũng được xem là quý đạt sản lượng thấp nhất trong năm.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, Petrolimex cho biết năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu mức 12% trong khi doanh thu hợp nhất sẽ tăng hơn 16% so năm 2016, đạt 143.208 tỉ đồng còn lợi nhuận hợp nhất trước thuế mục tiêu lại chỉ đạt 4.680 tỉ đồng, bằng 74,3% thực hiện 2016.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.