Cuối năm, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh

Lãi suất liên ngân hàng lại tiếp tục giảm - Ảnh: Internet
So với thời điểm đầu tháng 12, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,31%/năm; 0,31%/năm và 0,10%/năm xuống mức 0,84%/năm; 1,08%/năm và 2,48%/năm.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 150.356 tỉ đồng; bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 74.609 tỉ đồng.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (46% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (24% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 62% và 18%.

Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng VND, so với thời điểm đầu tháng 12, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,31%/năm; 0,31%/năm và 0,10%/năm xuống mức 0,84%/năm; 1,08%/năm và 2,48%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng biến động trái chiều: tăng ở kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và giảm ở kỳ hạn 1 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần tăng lần lượt 0,10%/năm và 0,09%/năm lên mức 1,35%/năm và 1,44%/năm; kỳ hạn 1 tháng lãi suất bình quân giảm 0,12%/năm xuống mức 1,67%/năm.

Trong khi đó, về mặt bằng lãi suất huy động, hiện tại lãi suất bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3 -5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm.

Đối với lãi suất cho vay VND, hiện tại, mặt bằng lãi suất phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm đối với ngắn hạn, các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9-10%/năm.

Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,6-6,0%/năm.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá mua, bán VND/USD (cuối ngày) trên website của ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết chủ yếu ở mức 22.675 - 22.745 VND/USD và tăng nhẹ ở mức 22.680 - 22.750 VND/USD.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, cơ quan này sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.