Công bố quyết định thành lập Cục Kinh tế Xây dựng

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà vừa trao quyết định thành lập Cục Kinh tế Xây dựng và các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị này - Ảnh: VGP
Một trong những nhiệm vụ của Cục Kinh tế Xây dựng là xây dựng các định mức chi phí, giá xây dựng phù hợp với điều kiện hội nhập, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và tham nhũng trong hoạt động đầu tư xây dựng...

VGP đưa tin vào ngày 16.10, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chủ trì buổi lễ công bố Quyết định số 998/QĐ-BXD thành lập Cục Kinh tế Xây dựng, trên cơ sở tổ chức lại và nâng cấp Vụ Kinh tế Xây dựng và các quyết định của Bộ trưởng về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Cục Kinh tế Xây dựng.

Việc thành lập Cục Kinh tế Xây dựng cũng là nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng theo Nghị định số 81/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị lãnh đạo Cục Kinh tế Xây dựng nhanh chóng cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ được giao, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới, với mục tiêu phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực kinh tế xây dựng, đáp ứng cho sự phát triển của ngành xây dựng theo hướng tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế; xây dựng các định mức chi phí, giá xây dựng phù hợp với điều kiện hội nhập, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và tham nhũng trong hoạt động đầu tư xây dựng; tham mưu cho Bộ Xây dựng kiểm soát tốt các vấn đề về kinh tế xây dựng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trao quyết định thành lập Cục Kinh tế Xây dựng và các quyết định bổ nhiệm lại Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng Phạm Văn Khánh giữ chức vụ Cục trưởng, quyết định bổ nhiệm các Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng là ông Hoàng Anh Tuấn, bà Trương Thị Thu Thanh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng.

PV


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Dân NguyễnReply

    18-10-2017 07:02:08

    Ông bộ trưởng Hà này có họp TW6 không mà nhanh tay nhanh mắt thành lập thêm một cục bự vậy, liệu có đúng tinh thần Hội nghị TW?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.