Công bố khung giá bán buôn điện của EVN năm 2017

Ảnh minh họa
Mức giá bán buôn điện của EVN cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017 ở mức cao nhất là 1.551 đồng/kWh, thấp nhất là 1.117 đồng/kWh.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017.

Cụ thể, mức giá áp dụng cho Tổng công ty Điện lực Miền Bắc cao tối đa sẽ là 1.173 đồng/kWh; tối thiểu là 1.117 đồng/kWh. Với Tổng công ty Điện lực Miền Nam, mức giá cao tối đa là 1.348 đồng/kWh, tối thiểu là 1.316 đồng/kWh. Với Tổng công ty Điện lực Miền Trung, mức giá cao tối đa là 1.209 đồng/kWh, tối thiểu là 1.139 đồng/kWh. Với Tổng công ty Điện lực Hà Nội, mức giá cao tối đa là 1.414 đồng/kWh, tối thiểu là 1.358 đồng/kWh. Với Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh, mức giá cao tối đa là 1.551 đồng/kWh, tối thiểu là 1.506 đồng/kWh.

Bảng giá bán buôn điện năm 2017

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu mức giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. EVN phải có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng Tổng công ty Điện lực theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, EVN phải có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực từ ngày 1.1.2017 đến ngày 31.12.2017.

So với mức giá bán buôn năm 2016 thì mức giá bán buôn điện của EVN năm nay được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể.

Tuyết Nhung


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.