Luật Chuyển giao công nghệ 2017 sẽ nâng cao năng lực công nghệ VN

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trình bày những nội dung cơ bản của Luật CGCN - Ảnh: Bộ KH&CN
Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, việc sửa đổi, bổ sung Luật CGCN nhằm góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp, thúc đẩy chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế đi đôi với kiểm soát công nghệ chuyển giao, bảo đảm môi trường xanh và phát triển bền vững đất nước.

Ngày 12.7 tại Phủ chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức buổi họp báo công bố “Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) và một số luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV”.

Trình bày về những nội dung cơ bản của Luật CGCN, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết Luật CGCN sau một thập kỷ đi vào cuộc sống đã bộc lộ một số bất cập, chưa theo kịp được với xu thế đổi mới trong phát triển kinh tế, KH&CN.

Do vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật CGCN để tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động CGCN, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu KH&CN hiện đại, lành mạnh hóa thị trường KH&CN và môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp, thúc đẩy chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế đi đôi với kiểm soát công nghệ chuyển giao, bảo đảm môi trường xanh và phát triển bền vững đất nước.

Theo Bộ trưởng, những nội dung cơ bản của Luật CGCN xoay quanh chính sách của nhà nước đối với hoạt động CGCN đã bao quát được một cách đầy đủ tất cả những định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, xu hướng cũng như tiếp cận hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có yêu cầu của KH&CN.

Ngoài ra, nhóm vấn đề về quản lý CGCN, quản lý công nghệ thông qua khuyến khích CGCN, hạn chế chuyển giao và cấm chuyển giao vẫn đảm bảo thông thoáng nhưng sẽ kiểm soát được trong tình hình kinh tế xã hội đất nước hiện nay; đồng thời, trong kỳ này, lần đầu tiên có 1 chương tập trung giải quyết căn cơ yêu cầu về công tác thẩm định CGCN.

Về biện pháp khuyến khích thúc đẩy CGCN, giải pháp phát triển thị trường công nghệ một cách đồng bộ, Bộ trưởng cho rằng Luật CGCN 2017 sửa đổi, bổ sung sẽ đáp ứng những yêu cầu căn bản này để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, cơ chế hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Cuối cùng là trách nhiệm quản lý nhà nước đối với CGCN trong tất cả yêu cầu công việc, từ quản lý công nghệ, quản lý khuyến khích CGCN, cấm, hạn chế chuyển giao đến xem xét một cách thấu đáo trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

Luật CGCN 2017 có hiệu lực từ ngày 1.7.2018 và thay thế Luật CGCN 2006. Để đưa Luật sớm đi vào cuộc sống, Bộ trưởng mong muốn các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan sớm cùng nhau tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật CGCN để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện theo quy định.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.