Kinh nghiệm quốc tế trong CMCN 4.0 đối với Việt Nam

Việt Nam có thể học hỏi từ Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore... trong cuộc CMCN 4.0 - Ảnh: Internet
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến năm 2030; trong đó, dự thảo có nêu ra kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách đối với CMCN 4.0.

Xây dựng quy định phù hợp cho Fintech

Về kinh nghiệm xây dựng thể chế và môi trường kinh doanh cho các ngành kinh tế trong CMCN 4.0, Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm cho ngành công nghệ tài chính (FinTech), cho phép các công ty khởi nghiệp về công nghệ tài chính giới thiệu những dịch vụ, ứng dụng mới trong kinh doanh mà không yêu cầu tuân thủ các quy định pháp lý.

Khi mới thành lập, các công ty khởi nghiệp FinTech sẽ được miễn trách nhiệm thực hiện các quy định liên quan trong 2 năm nếu những dịch vụ, ứng dụng của họ được Ủy ban các dịch vụ tài chính đánh giá là “sáng tạo”. Các công ty khởi nghiệp FinTech có thể xin miễn trách nhiệm thực hiện các quy định pháp lý thêm 2 năm.

Trong trường hợp dịch vụ hoặc ứng dụng của một công ty FinTech vô tình ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, Ủy ban các dịch vụ tài chính có thể yêu cầu công ty đó dừng cung cấp các dịch vụ tương ứng.

Singapore đã có cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát cho các lĩnh vực FinTech, năng lượng và y tế. Từ năm 2016, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã cho phép các bên liên quan trong lĩnh vực FinTech và các tổ chức tài chính thử nghiệm các giải pháp sáng tạo trong khung thời gian nhất định, đồng thời Chính phủ Singapore có thể đánh giá và xây dựng các quy định phù hợp với lĩnh vực này.

Đối với các giải pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, trong năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ của Thái Lan đã công bố Lộ trình phát triển Sở hữu trí tuệ 20 năm để cải cách hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia cho phù hợp với Chiến lược “Thái Lan 4.0”.

Theo lộ trình công bố, Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan sẽ tuyển dụng và đào tạo bổ sung các chuyên viên thẩm định và chuyên viên đăng ký, đồng thời điều chỉnh một số quy định về sở hữu trí tuệ nhằm đơn giản hóa các thủ tục về nộp hồ sơ, thẩm định và đăng ký sáng chế.

Tập trung đào tạo STEM

Xoay quanh vấn đề đào tạo trong cuộc CMCN 4.0, ở Thái Lan, phương pháp đào tạo STEM mới sẽ được đưa vào lớp học từ tiểu học đến trung học, đại học và đào tạo nghề. Ngoài ra, Mạng giáo dục STEM đã được thành lập bao gồm Trung tâm giáo dục STEM quốc gia, 13 Trung tâm giáo dục STEM khu vực, các trường trong Mạng lưới giáo dục STEM và các mạng lưới hỗ trợ khác. Mỗi Trung tâm giáo dục STEM là đầu mối của sáu trường vệ tinh.

Nằm trong chương trình #mydigitalmaker khởi động vào năm 2017, Chính phủ Malaysia cũng tổ chức nhiều cuộc thi khác nhau trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ để sinh viên nâng cao cơ hội thực hành. Ví dụ, “Thanh niên đổi mới” là một cuộc thi thiết kế quốc gia theo các môn STEM, áp dụng cho các trường trung học trong nước. Mục tiêu chính là thúc đẩy niềm đam mê của giới trẻ và khuyến khích họ tham gia vào hành trình học tập suốt đời.

Hoặc “Lego Robotics” là cuộc thi được mở ra với mục tiêu phát triển và nuôi dưỡng tư duy logic và sáng tạo trong hỗ trợ phát triển các kỹ năng xã hội, tất cả đều có giá trị cho các nghiên cứu sâu hơn cũng như sự nghiệp trong tương lai.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.