Đọc thông viết thạo hai ngôn ngữ không giúp cải thiện các chức năng điều hành

Các chuyên gia Phần Lan tin rằng những nghiên cứu trước đó nói về cải thiện các chức năng điều hành khi thông thạo 2 ngôn ngữ là quá lạc quan - Ảnh: Global Look Press
Theo Psych Central, việc đọc thông viết thạo hai ngôn ngữ thường được coi là một lợi thế khi nói đến khả năng nhận thức của một người. Tuy nhiên, các nhà khoa học Phần Lan đã phát hiện ra rằng điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Các chuyên gia Phần Lan tin rằng những nghiên cứu trước đó nói về cải thiện các chức năng điều hành khi thông thạo 2 ngôn ngữ là quá lạc quan.

Các chuyên gia ở Học viện Abo đã tiến hành phân tích tổng hợp (meta-analysis) gồm 152 nghiên cứu về những người lớn thông thạo 2 ngôn ngữ và những người chỉ nói được một ngôn ngữ. Tất cả người tham gia thực hiện nhiệm vụ cho các chức năng điều hành. Các thí nghiệm đã được tiến hành ở 27 quốc gia với những người biết các ngôn ngữ khác nhau.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc đọc thông viết thạo hai ngôn ngữ là rất hữu ích trong giao tiếp giữa người với người, nhưng dường như nó không làm tăng các kỹ năng nhận thức liên quan đến chức năng điều hành. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng lợi thế của việc biết thông thạo 2 ngôn ngữ rõ ràng là cải thiện kỹ năng ngôn ngữ.

Còn theo một nghiên cứu khác do các nhà khoa học ở các Trường đại học Georgetown và Fordham, (Mỹ) tiến hành thì những người thông thạo 2 ngôn ngữ dễ dàng hơn trong việc nắm vững một ngôn ngữ mới so với những người chỉ nói được một ngôn ngữ.

Vũ Trung Hương


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.