Đà Nẵng phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao

Bản đồ quy hoạch Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Ngày 25.10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết thành phố đã ban hành quyết định về phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030 nhằm định hướng và huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng và phát triển khu này gắn với Khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế.

Đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2026-2030, qua đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm về đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các phân khu chức năng, gắn với sản xuất; nghiên cứu – ươm tạo – đào tạo; hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao; công nghiệp phụ trợ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh về đầu tư ngành công nghiệp công nghệ cao vào Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng.

Đề án xác định rõ quan điểm phát triển Khu CNC Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để nhà nước huy động tối đa nguồn lực trong nước và ngoài nước, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đảm bảo sự phát triển đồng bộ các chức năng của Khu CNC.

Trong đó, tập trung vào hai mũi nhọn: Sản xuất CNC và Nghiên cứu - phát triển, ươm tạo - khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo. Từ đó, định hướng phát triển Khu CNC Đà Nẵng cần ưu tiên tiếp cận, theo sát xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 để định hướng thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực CNC phù hợp; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển dài hạn Khu CNC theo đúng định hướng trở thành một Khu CNC đa chức năng cấp quốc gia, tránh khỏi nguy cơ trở thành một khu công nghiệp.

Về cơ chế, chính sách phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2030, đề án xác định cần triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu CNC Đà Nẵng; tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù phát triển Khu CNC Đà Nẵng trên cơ sở triển khai các nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị; thực hiện chính sách thu hút đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; cơ chế quản lý nhà nước tại Khu CNC.

Khu CNC Đà Nẵng được thành lập ngày 28.10.2010, là một trong 3 khu CNC đa chức năng cấp quốc gia. Đến nay, Khu CNC Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 85% khối lượng của giai đoạn 1, hoàn thành 70% khối lượng của giai đoạn 2, cung cấp hơn 350 hecta đất sạch cho nhà đầu tư với đầy đủ hạ tầng cơ bản phục vụ cho đầu tư sản xuất.

Hiện Khu CNC Đà Nẵng đã thu hút được 17 dự án, trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 330,96 triệu USD (chiếm 58,8%) và 9 nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn là 5.353,7 tỉ đồng, tương đương với 232,16 triệu USD (chiếm 41,2%). Trong đó nổi bật nhất là dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine của Mỹ (UAC) với tổng vốn đầu tư lên đến 170 triệu USD - một trong các dự án FDI lớn nhất tại Đà Nẵng.

Khu CNC Đà Nẵng cũng đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp CNC, chuẩn bị công tác đầu tư các Trung tâm Đào tạo và Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hình thành dãy 3 trung tâm nghiên cứu – ươm tạo – đào tạo làm nền tảng ban đầu cho việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Khu CNC Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Thạch Châu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.