Tuyển chọn tổ chức thực hiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đợt 2

Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị mới tham gia vào Đề án 844 năm 2020 - Ảnh: Đề án 844
Triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) năm 2020, Bộ KH-CN tuyển chọn các đơn vị tham gia đợt 2 đến ngày 29.11.2019.

Theo thông tin từ Văn phòng Đề án 844 (Bộ KH-CN), đợt tuyển chọn lần này tập trung hình thành và kết nối các mạng lưới hỗ trợ, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua các tổ chức thúc đẩy kinh doanh (BA) tư nhân hoặc các viện, trường chuyên ngành.

Trong thời gian này, các đơn vị sẽ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo Thông tư số 45/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 5.9.2019 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án 844.

Theo đó, nhiều điểm hỗ trợ cụ thể sẽ được áp dụng như hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong và ngoài nước cho các khóa đào tạo và hội nghị kết nối; kinh phí mua bản quyền, chuyển giao, phổ biến giáo trình đào tạo, kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động hỗ trợ, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công; cũng như kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới.

Danh mục nhiệm vụ hằng năm định kỳ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2020 (đợt 2) được công bố mới đây trên Cổng thông tin Bộ KH-CN bao gồm 10 nhiệm vụ (là những nhiệm vụ còn chỉ tiêu tuyển chọn từ đợt 1); trong đó, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ lớn.

Cụ thể, Ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp; Hình thành và Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư của Việt Nam với khu vực và thế giới; Kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài.

Trong đợt tuyển chọn lần này, Đề án mong muốn đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tự chủ động tìm kiếm chuyên gia và huy động nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp mình, song song với đó là hình thành các mạng lưới hỗ trợ sẵn sàng để doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận thuận lợi.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.