Thủ tướng phê duyệt đề án Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

Trong năm 2018, Đề án sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KHCN - Ảnh: Internet
Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục phát triển nguồn tin KH&CN trên quy mô quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin tri thức KHCN trong nước và quốc tế, phù hợp với chiến lược phát triển KHCN trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Định hướng phát triển nguồn tin KHCN đảm bảo bám sát chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học...

Cụ thể, trong năm 2018, Đề án sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KHCN. Đến năm 2020, tích hợp và đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu về KHCN sau: Công bố KHCN trong nước, công bố quốc tế của các tác giả Việt Nam; chỉ số trích dẫn khoa học; thông tin sở hữu trí tuệ...

Ngoài ra, trong năm 2020, Đề án cũng bổ sung tập trung một số nguồn tin KHCN quốc tế cốt lõi cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN cấp quốc gia, một số tổ chức KHCN, cơ sở giáo dục đại học và các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia.

Đến năm 2025, hệ thống hóa, tích hợp đầy đủ và vận hành đồng bộ các nguồn tri thức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN để phục vụ công chúng; mở rộng bổ sung tập trung các nguồn tin KHCN quốc tế cốt lõi đến các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN của các Bộ và Thành phố trực thuộc trung ương, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học lớn trên cả nước; xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu KHCN đặc thù tại các Bộ, ngành, địa phương.

Đến năm 2030, Đề án tiếp tục bổ sung, phát triển các nguồn tin KHCN trong nước và quốc tế, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của các tổ chức và cá nhân hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo, đào tạo và sản xuất kinh doanh.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.