Thủ tướng mong muốn các ngành và địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu

Hội nghị diễn ra vào ngày 12.2 tại Hà Nội - Ảnh: BTC
Thủ tướng nhấn mạnh 3 mục tiêu cần phấn đấu; cụ thể, 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu; 100% nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh phải được kết nối vào nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia; 100% bộ, ngành, tỉnh, thành có Trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng.

Tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử diễn ra ngày 12.2, Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã tăng gấp đôi (đạt 10,7%). 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Lần đầu tiên liên thông thủ tục cấp giấy khai sinh ở cấp xã và thẻ bảo hiểm y tế cấp huyện…

Định hướng nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng nêu rõ cần tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 17 năm 2019 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, nhất là mục tiêu 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hiện nay mới đạt 10,7%.

Phải hoàn thiện các yếu tố nền tảng của Chính phủ điện tử, Thủ tướng nhấn mạnh 3 mục tiêu cần phấn đấu: 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu; 100% nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh phải được kết nối vào nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia; 100% bộ, ngành, tỉnh, thành có Trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng.

Theo báo cáo tại Hội nghị, về xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử, các Bộ, ngành đã hình thành và phát huy hiệu quả một số cơ sở dữ liệu (CSDL) quan trọng tạo nền tảng Chính phủ điện tử như CSDL về Bảo hiểm; CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL của Bộ KH-CN…

Đối với việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 tăng hơn hai lần, từ 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019. Dịch vụ công trực tuyến của một số lĩnh vực có hiệu quả cao như các dịch vụ thuế (99,8% doanh nghiệp khai thuế điện tử), hải quan (99,7% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử)…

Hệ tri thức Việt số hóa đã được phát triển để kết nối, chia sẻ tri thức cho các tầng lớp xã hội trong thời đại số. Đến nay, dữ liệu mở có hơn 100.000 dataset; ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trong lĩnh vực giáo dục có hơn 10.000 câu. Năm 2019, Hệ tri thức Việt số hóa có bước phát triển mạnh mẽ với sự kiện khai trương bản đồ Vmap có hơn 24 triệu địa chỉ, tạo nền bản đồ cho các ứng dụng kinh tế - xã hội, góp phần phát triển thương mại điện tử.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ TT-TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, cảnh báo nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, cảnh báo tấn công mạng, hỗ trợ xử lý các sự cố, lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước. Nhận thức của các cơ quan, tổ chức đã có bước chuyển biến, tình hình an toàn, an ninh mạng của Việt Nam được cải thiện.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.