Thành lập BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức của BQL gồm: Văn phòng; 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp công lập - Ảnh: Internet
Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Cụ thể, thành lập Ban Quản lý (BQL) Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất BQL các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng và BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

BQL là cơ quan trực thuộc UBND TP.Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

BQL có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

BQL có Trưởng ban và không quá 3 Phó trưởng ban. Trưởng ban, các Phó trưởng ban do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bổ nhiệm; việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng ban, Phó trưởng ban do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quyết định theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của BQL gồm: Văn phòng; 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Biên chế công chức và số lượng người làm việc của BQL được tính trong tổng số biên chế công chức và số lượng người làm việc của UBND TP.Đà Nẵng.

UBND TP.Đà Nẵng căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của BQL theo thẩm quyền.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.