Phát động cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần 3

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể đăng ký dự thi nhiều dự án - Ảnh: Bộ KH-CN
Theo Ban tổ chức, chủ đề bài dự thi "Sáng kiến vì cộng đồng" đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, trong đó có giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải, KH-CN, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần 3 là hoạt động cơ bản nằm trong chương trình Sáng kiến vì cộng đồng được tổ chức thường kỳ 2 năm một lần do Tạp chí Cộng sản, Bộ KH-CN, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.

Theo PGS-TS. Vũ Văn Hà - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cuộc thi này nhằm kết nối các sáng kiến khả thi với các doanh nghiệp, các tổ chức để hỗ trợ các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn phục vụ cộng đồng.

Qua đó, thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Theo Ban tổ chức, chủ đề bài dự thi "Sáng kiến vì cộng đồng" đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, gồm giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải, KH-CN, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, các dự án tham dự chưa được giải tại bất kỳ cuộc thi nào khác; đối với các dự án dự thi cần có kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính kèm theo.

Tiêu chí đánh giá dự án tham dự dựa Tính phát triển, Đối tượng tác động và kết quả mong đợi, Tính sáng tạo, Tính khả thi, Tính bền vững và khả năng nhân rộng, Hiệu quả chi phí, Năng lực của đơn vị triển khai.

Trong đó, các dự án xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của cộng đồng, chỉ ra được giải pháp thông minh giúp giải quyết được vấn đề tồn tại, hướng tới kết quả rõ ràng, đóng góp hữu ích cho cộng đồng. Các dự án phải thể hiện được sự “khác biệt” của mình về ý tưởng, cách tiếp cận, phương thức thực hiện… phải sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, mang lại những giá trị mới, hiệu quả, thiết thực cho cộng đồng…

Ngoài ra, các kế hoạch hành động, hoạt động của dự án cần rõ ràng, có thể triển khai, phù hợp với các nguồn lực, các khoản chi phí được sử dụng hiệu quả và hướng đến đối tượng hưởng lợi…

Theo Ban tổ chức, mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể đăng ký dự thi nhiều dự án. Khuyến khích các thành viên tham gia dự thi chia sẻ học hỏi để tự hoàn thiện dự án của mình, khuyến khích các bài dự thi có cùng ý tưởng hợp tác để cùng hoàn thiện bài thi chung nhằm xây dựng được những dự án tốt nhất vì lợi ích cộng đồng.

Thời gian đăng kỳ từ tháng 8.2019 đến hết ngày 28.2.2020.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.