Đẩy mạnh việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên Facebook, Google

Bộ TT-TT đã đẩy mạnh việc đấu tranh, đàm phán, yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới như Google, Facebook, Apple phải thực hiện ngăn chặn thông tin xấu độc trên nền tảng của các doanh nghiệp này. Tiếp tục rà soát, yêu cầu bóc gỡ các kênh thông tin xấu độc, các fanpage phản động.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ TT-TT tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý 2.2020, trong 5 tháng đầu năm, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục ATTT - Bộ TT-TT) ghi nhận 1.495 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, có 701 cuộc Phishing, 498 cuộc Deface, 296 cuộc Malware. Những số liệu này cho thấy các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm 43,90% so so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019.

Để có được kết quả trên, Bộ TT-TT đã chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Bộ (Cục ATTT) chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh; tăng cường công tác giám sát, điều hành các nhà mạng phát hiện, ngăn chặn…

Trong lĩnh vực Công nghiệp ICT, trong quý 2.2020, tổng doanh thu công nghiệp CNTT, công nghiệp điện tử, viễn thông (Nội địa, FDI) ước tính 24,5 tỉ USD, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu từ khối FDI đạt 23,3 tỉ USD, chiếm 95% tổng doanh thu. Số lượng doanh nghiệp CNTT, điện tử viễn thông (Nội địa, FDI) ước tính 40.000 doanh nghiệp, trong đó có 650 doanh nghiệp FDI - chiếm 1,6%.

Liên quan đến những thông tin xấu độc trên các mạng xã hội xuyên biên giới, Bộ TT-TT đã đẩy mạnh việc đấu tranh, đàm phán, yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới như Google, Facebook, Apple phải thực hiện ngăn chặn thông tin xấu độc trên nền tảng của các doanh nghiệp này. Tiếp tục rà soát, yêu cầu bóc gỡ các kênh thông tin xấu độc, các fanpage phản động.

Đặc biệt, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế, kỹ thuật để yêu cầu các mạng xã hội xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về xử lý thông tin vi phạm, thanh toán và đóng thuế tại Việt Nam; thực hiện, rà soát các trò chơi điện tử có dấu hiệu đánh bạc, phát hành game vi phạm pháp luật Việt Nam; ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội xuyên biên giới...

Theo Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT-TT trong năm 2020 là 100% các Bộ, ngành, địa phương có nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu; 100% hệ thống thông tin của Bộ, ngành và các tỉnh có bảo vệ 4 lớp; 100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng xong chiến lược chuyển đổi số…

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ TT-TT nhấn mạnh tới mục tiêu 100% các tỉnh và Bộ, ngành Trung ương có đầu mối làm việc với Cục ATTT (Bộ TT-TT) về việc tháo gỡ các thông tin xấu độc đối với đơn vị mình, tỉnh mình, bộ mình và đối với ngành này.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.