Cơ sở dữ liệu cung - cầu công nghệ: 1.000 nguồn cung, 10.000 doanh nghiệp

Chuẩn bị cho TechDemo 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu công nghệ gồm: Danh mục gần 1.000 loại nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước, dữ liệu gần 10.000 doanh nghiệp để phục vụ kết nối chuyển giao công nghệ.
TS Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - cho biết, thời gian qua cục đã triển khai xây dựng hệ thống phần mềm xử lý cơ sở dữ liệu công nghệ, bao gồm dữ liệu về nhu cầu đổi mới công nghệ, nhu cầu tư vấn cải tiến kỹ thuật, nhu cầu liên doanh liên kết dựa trên công nghệ...; dữ liệu về các công nghệ đã sẵn sàng chuyển giao trong và ngoài nước; dữ liệu về chuyên gia tư vấn công nghệ; dữ liệu về các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực...
TS Tạ việt dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.
“Hệ thống này đã cơ bản hoàn chỉnh, đang được đưa vào chạy thử và được chính thức khai trương, cung cấp thông tin công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ trực tuyến tại TechDemo 2016” - ông Dũng cho biết.
Hệ thống có các chức năng chính: Tìm kiếm thông tin về nguồn cung - cầu, chuyên gia công nghệ thông qua cổng thông tin sati.gov.vn; tìm kiếm thông tin trên phần mềm quản lý cung - cầu công nghệ kết nối với cơ sở dữ liệu mở; quản lý các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ; kết nối tự động giữa nhiều nguồn cung - nhiều nguồn cầu phục vụ công tác tư vấn, hỗ trợ chuyển giao công nghệ; kết nối bán tự động theo 3 dạng: Một nguồn cung - nhiều nguồn cầu công nghệ, một nguồn cầu - nhiều nguồn cung công nghệ, một nguồn cầu - nhiều chuyên gia công nghệ.
Ông Tạ Việt Dũng cũng cho biết, để cung cấp thông tin công nghệ cho các doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, kịp thời và hiệu quả, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu công nghệ gồm: Danh mục gần 1.000 loại nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước để cung cấp cho các địa phương, doanh nghiệp có nhu cầu; dữ liệu gần 10.000 doanh nghiệp để phục vụ kết nối chuyển giao công nghệ; dữ liệu về 200 chuyên gia công nghệ các ngành lĩnh vực công nghệ để phục vụ công tác tư vấn cho doanh nghiệp trong ứng dụng, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật…
Hải Minh (theo Khoa học và phát triển)

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.