Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực mới

BoA sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực mới - Ảnh: Bộ KH-CN
Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019, ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực mới ISO/IEC 17011:2017.

Theo thông tin từ Bộ KH-CN, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) diễn ra chiều 3.1 tại Hà Nội, ông Vũ Xuân Thủy cho biết thời gian qua, hoạt động công nhận luôn được BoA định hướng rõ, chú trọng nâng cao chất lượng, tăng cường tính nhất quán trong quá trình đánh giá.

Đặc biệt, BoA đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý của Văn phòng sang phiên bản mới ISO/IEC 17011:2017, đồng thời xây dựng lộ trình và tổ chức đào tạo cho các Phòng thí nghiệm thực hiện việc chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017.

Tính đến ngày 28.12.2018, Văn phòng đã công nhận 1.182 phòng thí nghiệm, trong đó công nhận mới 105 phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn… Đối với hoạt động đào tạo, tính đến 31.12.2018, BoA đã tổ chức được 25 khóa đào tạo tập trung về công nhận phòng thí nghiệm và 14 khóa đào tạo theo yêu cầu về công nhận phòng thí nghiệm. Trước xu thế hội nhập hiện nay, BoA chú trọng đến việc đào tạo cho các chuyên gia kỹ thuật tham gia vào hệ thống công nhận phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận… nhằm góp phần nâng cao năng lực của hệ thống công nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Vũ Xuân Thủy cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục trong công tác hoạt động công nhận hiện nay như: việc mở rộng các lĩnh vực công nhận mới, đội ngũ chuyên gia kỹ thuật vẫn còn thiếu và yếu, dẫn đến chưa đáp ứng được đủ yêu cầu của công việc…

Trong năm 2019, theo ông Thủy, BoA sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực mới ISO/IEC 17011:2017; tổ chức tập huấn các chuyên gia kỹ thuật phía nam; chú trọng vào việc đánh giá năng lực kỹ thuật của các tổ chức đánh giá sự phù hợp thông qua việc áp dụng các yêu cầu riêng cho từng lĩnh vực công nhận, nâng cao chất lượng đánh giá đo lường; triển khai hoạt động tập huấn, đào tạo cho đối tượng là các tổ chức đánh giá sự phù hợp, các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia chất lượng…

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.