Bộ Tài chính đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ KH&CN là đơn vị xếp thứ 2 về phát triển CNTT, phát triển Chính phủ điện tử - Ảnh: Internet
Bộ Tài chính xếp thứ nhất, Bộ KH&CN xếp thứ hai; tiếp theo là các bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử (ICT Index) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố năm 2017.

Theo đó, ở khối các bộ, cơ quan ngang bộ, việc xếp hạng đánh giá được thực hiện tại 19/22 đơn vị, trong đó Bộ Tài chính xếp thứ nhất, Bộ KH&CN xếp thứ hai; tiếp theo là các bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường. 3 cơ quan đứng đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ là: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, so với năm 2016, xếp hạng của Bộ KH&CN đã tăng đáng kể. Các lĩnh vực được đánh giá của Bộ KH&CN như chỉ số Hạ tầng kỹ thuật CNTT; chỉ số về ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; Cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT tương đối đồng đều.

Năm 2016, Bộ KH&CN đã nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, kỹ thuật và hỗ trợ người dùng. Lãnh đạo Bộ đã có chỉ đạo quyết liệt trong việc cung cấp nội dung thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ kịp thời, đầy đủ và phong phú.

Bộ KH&CN đã ban hành kịp thời những văn bản định hướng phát triển Chính phủ điện tử như Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 - 2020, Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến hàng năm, Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

Ở khối tỉnh, thành phố, Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng lần lượt đứng ở các vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử tại 63 tỉnh, thành phố; TP.Hà Nội đứng thứ 12.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử được căn cứ trên các hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và nhân lực cho ứng dụng CNTT…

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.