Ban hành quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Quy chế quy định hoạt động Khu Công nghệ cao gồm nhiều hoạt động về KH-CN, đào tạo nhân lực... - Ảnh: Internet
Việc hình thành Khu công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm công nghệ sinh học có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã ký ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Khu Công nghệ cao).

Việc hình thành Khu công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học hoặc ứng dụng công nghệ cao là để sản xuất ra các sản phẩm công nghệ sinh học có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; nâng cao năng lực nghiên cứu-phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học để nhân rộng ra các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao công nghệ sinh học trong và ngoài tỉnh.

Quy chế quy định hoạt động Khu Công nghệ cao gồm: Hoạt động KH-CN; hoạt động đào tạo nhân lực công nghệ cao; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp; thu hút nguồn vốn, nhân lực công nghệ cao, các dự án đầu tư; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Cụ thể, Khu Công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất ứng dụng; nghiên cứu thích nghi, cải tiến, sáng tạo công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất sản phẩm sạch và bền vững; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào nghiên cứu - phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại Khu công nghệ cao.

Chủ trì, hợp tác, liên kết hướng dẫn, dạy nghề đào tạo và huấn luyện công nhân, kỹ thuật viên theo nhu cầu phát triển của Khu Công nghệ cao cũng như của địa phương; tham gia hỗ trợ đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học theo quy định của pháp luật; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao công nghệ sinh học tại Khu Công nghệ cao.

Ngoài ra, Khu Công nghệ cao còn có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và cung cấp dịch vụ công nghệ cao lĩnh vực công nghệ sinh học; thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ sinh học; xây dựng, kinh doanh và phát triển hạ tầng, phát triển khu công nghệ cao.

Quy hoạch tổng thể Khu Công nghệ cao phải dành diện tích thích hợp cho xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ sinh học; thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học, cung ứng dịch vụ công nghệ sinh học.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập, giúp UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động của Khu Công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.