100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT-TT sẽ đạt mức độ 4 vào cuối năm 2020

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT-TT - Ảnh chụp màn hình
Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng, để thực hiện được mục tiêu Bộ trưởng giao 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ đạt mức độ 4 vào cuối năm 2020 đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực của tất cả các đơn vị liên quan, đặc biệt là vai trò đầu mối của Trung tâm Thông tin.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin, tổng số dịch vụ công của Bộ TT-TT hiện nay là 206, trong đó 118 dịch vụ công ở mức độ 2; 27 dịch vụ mức độ 3 và 61 dịch vụ mức độ 4. Tổng số dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trong năm nhiều hơn 12 hồ sơ là 83, chiếm khoảng 40%, trong đó 41 dịch vụ mức độ 2; 14 dịch vụ mức độ 3 và 28 dịch vụ mức độ 4.

Tổng số dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong năm nhiều hơn 30%; dịch vụ mức độ 3 là 6/27 dịch vụ; dịch vụ công mức độ 4 là 4/61 dịch vụ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến năm 2019 của cả Bộ là 33%. Cổng dịch vụ công của Bộ đang được nâng cấp đã thực hiện 2 điều kiện cần là định danh, thanh toán điện tử, còn các đơn vị phải làm các công việc về quy trình, chuẩn hoá hồ sơ.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh tới việc phải chủ động nâng dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 thì mới khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng, cần quảng bá đến người sử dụng để họ biết và thực sự tham gia sử dụng. Đặc biệt, nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cần phải đi cùng với cải cách thủ tục hành chính.

Trong kết luận hội nghị giao ban quý I/2020 mới đây của Bộ TT-TT, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu con số tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 phải chiếm ít nhất 50% tổng số giao dịch dịch vụ công; tỷ lệ phát sinh hồ sơ của các dịch vụ này phải trên 50%, tức là lên cấp độ 4 phải có người dùng.

Vì vậy, Thứ trưởng chỉ đạo Trung tâm Thông tin làm việc cụ thể với từng đơn vị liên quan trong Bộ khảo sát thông tin, ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, đề xuất, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể về việc triển khai tất cả dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 vào cuối năm 2020. Kế hoạch này sẽ phải hoàn thành vào đầu tháng 4.2020 để đưa lên Lãnh đạo Bộ duyệt. Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương biệt phái một số cán bộ sang hỗ trợ Trung tâm Thông tin.

Thu Anh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.