Cầu Thủ Thiêm 2 dần thành hình

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 với quận 2 đã lắp đặt dây văng và dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm.

Đức Huy - Thanh Huyền - VNE


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.