Những ưu điểm của ngành Quản lý văn hóa

Tại sao ngành quản lý văn hóa rất được chú trọng trong giáo dục nhưng lại rất ít sinh viên theo học?
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu văn hóa của con người càng cao. Văn hóa có tác động lớn trong sự phát triển, trong chiến lược xây dựng con người. Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đề ra thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa và Việt Nam là nước hưởng ứng tích cực.

Trong thời kỳ mở cửa, nhiều hình thức hoạt động văn hóa của Việt Nam và thế giới cùng tồn tại, cạnh tranh nhau để phát triển, thì việc đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa là vấn đề sống còn, là tiền đề của xã hội hóa các hoạt động văn hóa.

Trên cơ sở đó ngành Quản lý văn hóa hiện nay đang được nhà nước và toàn xã hội đầu tư quan tâm phát triển và có nhu cầu nguồn nhân lực lớn trong những năm gần đây. Xác định được tầm quan trọng cũng như trước nhu cầu nguồn nhân lực lớn của xã hội, trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang tiếp tục đào tạo những thế hệ sinh viên Quản lý Văn hóa có đủ năng lực quản lý và vốn kiến thức văn hóa - xã hội sâu rộng để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Sinh viên khoa Quản lý văn hóa luôn là cầu nối trong các hoạt động giao lưu nghệ thuật tại các trường

Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa hiện nay chỉ gói gọn trong 36 học phần với 125 tín chỉ.

Bên cạnh đấy, sinh viên cũng được thực tế ở các tuyến điểm văn hóa phía Bắc như: Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh và phía Nam như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mục tiêu mà chương trình hướng tới là đào tạo cử nhân Quản lý văn hóa có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, có năng lực lập kế hoạch, thực hiện quản lý các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, các thiết chế văn hóa, tổ chức văn hóa - nghệ thuật và sản phẩm văn hóa - nghệ thuật phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế.

Thùy Dương, Giảng viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.