Muốn trở thành hiệu trưởng phải có những tiêu chuẩn nào?

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng - Ảnh: Internet
Kể từ tháng 9.2018 để trở thành hiệu trưởng của một trường, cá nhân đó phải đáp ứng đầy đủ được 5 tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số /24/2018/TT-BGDĐT ngày 22.7.2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống các trường công lập.

Quy định này áp dung đối với hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phố thông, phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT nêu rõ hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí. Cụ thể, 5 tiêu chuẩn được quy định như sau:

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nghề nghiệp: Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực và tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường, có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

Tiêu chuẩn 2: Quản trị nhà trường: Lãnh đạo, quản trị các hoạt động trong nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, nhu cầu, sở thích phù hợp với phong cách học tập đa dạng và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học sinh.

Tiêu chuẩn 3: Xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường.

Tiêu chuẩn 4: Tổ chức các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

Tiêu chuẩn 5: Hiệu trưởng phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường.

Về thẩm quyền đánh giá tiêu chuẩn của hiệu trưởng, Bộ GD-ĐT quy định trưởng phòng GD-ĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học mà cấp cao nhất là THCS, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện.

Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là THPT, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, các viện, học viện chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 4.9.2018 và thay thế các Thông tư và quy định ban hành trước đó.

Tú Viên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.