Học viện Hành chính quốc gia dừng tuyển sinh hệ đại học

Học viện Hành chính quốc gia: Dừng đào tạo bậc đại học
Năm 2018 theo quyết định của Thủ tướng, Học viện hành chính Quốc gia dừng tuyển sinh hệ đại học mà chỉ tuyển sinh hệ thạc sĩ, tiến sĩ.

Từ năm 2018, Thủ tướng chỉ đạo Học viện Hành chính quốc gia chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, không tuyển sinh đào tạo hệ đại học. Kế hoạch dừng tuyển sinh bậc đại học và tiến tới dừng hẳn đào tạo bậc đại học của Học viện Hành chính quốc gia được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia vừa được ban hành.

Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Học viện Hành chính Quốc gia có các nhiệm vụ và quyền hạn là giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, thực hiện bồi dưỡng về hành chính, quản lý nhà nước, chính sách công và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác trên phạm vi cả nước.

Về đào tạo thì chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Học viện, nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của Học viện. Giám đốc Học viện do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các Phó Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Học viện. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.3.2018.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Huy Tùng - Chánh văn phòng Học viện Hành chính quốc gia xác nhận thông tin trên và khẳng định học viện sẽ dừng tuyển sinh bậc đại học từ năm 2018. Riêng các sinh viên đang theo học tại trường sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tiếp tục đào tạo bình thường cho đến khi tốt nghiệp.

Dạ Thảo


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.