Học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng

Học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi tăng thêm 1 triệu đồng/người - Ảnh: Internet
Từ ngày 1.12.2019, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng lên 2,5 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/người. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 15.6.2017 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/người.

Theo quyết định này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm. Đồng thời, ngân hàng tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến ngày 31.10.2019, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có dư nợ đạt trên 10.978 tỉ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ với hơn 401.000 khách hàng còn dư nợ.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.