Bộ GD-ĐT yêu cầu các NXB phải công bố giá SGK lớp 1 trước 15.1.2020

Bộ SGK lớp 1 - Ảnh: Internet
Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các nhà xuất bản (NXB) có các đầu sách giáo khoa (SGK) lớp 1 phải công bố giá sách và thông tin liên quan trước ngày 15.1.2020.

Ngày 30.1.2019, Bộ GD-ĐT có công văn gửi cho NXB Giáo dục Việt Nam; NXB Đại học Sư phạm; NXB Đại học Sư phạm TP.HCM yêu cầu các đơn vị này phải cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương để kịp thời có phương án lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Văn bản của Bộ GD-ĐT nêu rõ phương án triển khai cung cấp SGK lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo về Bộ GD-ĐT trước ngày 15.1.2020, đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn SGK lớp 1 đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách. Riêng công bố giá SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15.2.2020.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với việc lựa chọn SGK bảo đảm sự phù hợp giữa đề xuất của các tổ chuyên môn và kết quả của Hội đồng. Góp ý của các Sở GD-ĐT gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 10.1.2020. Các sở giáo dục cần tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông, để thực hiện việc lựa chọn SGK sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tú Viên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.