Bộ GD-ĐT lập 3 đoàn kiểm tra việc xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Nên giải thể Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước - Ảnh: HĐCDGS
Bộ GD-ĐT vừa thành lập 3 đoàn kiểm tra do lãnh đạo của Thanh tra Bộ, Cục Nhà giáo và Vụ giáo dục Đại học làm trưởng đoàn, bắt đầu công tác kiểm tra xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư từ ngày 13.8.2019.

Theo Bộ GD-ĐT, việc kiểm tra sẽ xuyên suốt từ Hội đồng cơ sở đến Hội đồng ngành. Kiểm tra đợt này, Bộ GD-ĐT tập trung vào việc thành lập các hội đồng cơ sở, việc xét tại các hội đồng cơ sở theo đúng tinh thần Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư...

Theo đó, quyết định này quy định các tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Đối tượng áp dụng là giảng viên đang giảng dạy ở các đại học quốc gia, đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục đại học nhóm ngành sức khỏe của Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công tác kiểm tra được thực hiện để đảm bảo việc xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 nghiêm túc, đạt chất lượng cao nhất.

Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng đã có công văn gửi thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở. Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục ĐH phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS tại các Hội đồng cơ sở.

Tú Viên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.