Bộ GD-ĐT công bố nhiều trường ĐH chưa đủ năng lực đào tạo

Nhiều trường đại học không đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo
Để đáp ứng nhu cầu và quản lý công tác tuyển sinh một cách chặt chẽ, Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra công tác tuyển sinh và đào tạo của các trường ĐH trên cả nước.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ GD-ĐT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định, không đạt yêu cầu tối thiểu về điều kiện đảm bảo chất lượng năng lực đào tạo. Về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 2,8m2/sinh viên. Tuy nhiên, nhiều trường có diện tích sàn rất thấp, thập chí chưa đến 1m2/sinh viên.

Cụ thể như Trường Đại học Tài chính - Marketing (diện tích sàn xây dựng/sinh viên là 2,35m2/sinh viên), Trường Đại học Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên là 2,3m2/sinh viên); Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên là 0,97m2/sinh viên).

Một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo. Theo quy định, tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành sức khỏe là 15 nhưng tại Đại học Võ Trường Toản, tỷ lệ này là 15,83; tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cũng lên tới 15,62; tại Đại học Duy Tân là 16,32.

Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành dịch vụ là 25 nhưng ở Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai con số này là 28,81; tại Đại học Duy Tân là 28,76; tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng là 26,1. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có hai khối ngành chưa đảm bảo yêu cầu đào tạo. Cụ thể, khối ngành nghệ thuật có tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 23,05 trong khi quy định là 10. Khối ngành dịch vụ có tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 31 trong khi quy định là 25.

Đại học Thành Đô có bốn khối ngành thì cả bốn khối ngành đều có quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi, thậm chí vượt quá ngưỡng cho phép ở mức rất cao. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành kinh doanh, quản lý là 37,3 trong khi quy định là 25. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên khối ngành công nghệ, kỹ thuật, sản xuất và chế biến là 31,03 trong khi quy định là 20. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên khối ngành sức khỏe là 16,27 trong khi quy định là 15. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên khối ngành dịch vụ là 25,82 trong khi quy định là 25.

Với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ GD-ĐT yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018. Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, Bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Bộ GD-ĐT cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng. Bộ cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Dạ Thảo


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.