Bộ TN-MT yêu cầu thu hồi sổ đỏ phải thông báo rõ lý do cho dân

Ngày 20.8, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã có công văn số 4043/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.